VILA – APARTAMENT NR. 2 si 2 terenuri intravilane – lot 4 si 3, orasul Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov – 2580/2023

Descriere Licitație
Preț 745.515 Lei
Tip VILA - apartament nr. 2 si doua terenuri intravilane
Județ / Sector ILFOV
Localitate Popești-Leordeni
Adresă str. Pârâul Rece nr. 11, (Cv. 13, Parcela 202, 203, lot 1),
Dosar nr. 2580/2023
Dată licitație 2 aprilie 2024

LICITATIA NU VA MAI AVEA LOC, SUSPENDATA PROVIZORIU DE INSTANTA!

In data de 02 APRILIE 2024, ora 13:00,  va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a :

  1. APARTAMENT nr. 2 (vilă cuplată) situat în Oraș Popești Leordeni, Pârâul Rece nr. 11, (Cv. 13, Parcela 202, 203, lot 1), județul Ilfov, compus din parter format din living-room, în suprafață utilă de 21.36 m.p., bucatarie în suprafață utilă de 10.59 m.p., grup sanitar în suprafață utilă de 3.47 m.p., hol acces în suprafață utilă de 2.87 m.p., rezultând o suprafață utilă a parterului de 38.29 m.p. și suprafață totală de 62.12 m.p., din care terasă acces în suprafață de 7.32 m.p., terasă zonă de zi în suprafață de 12.46 m.p. și casa scării în suprafață de 4.05 m.p., și etaj 1 format din dormitor 1 în suprafață utilă de 10.85 m.p., dormitor 2 în suprafata utila de 13.84 m.p., baie în suprafață utilă de 4.44 m.p. și hol în suprafata utila de 8.55 m.p., suprafata utilă a etajului 1 este de 37.68 m.p. și suprafata totala de 47.79 m.p., din care balcon în suprafață de 1.71 m.p., terasă circulabila de 3.63 m.p. și casa scării în suprafață de 4.77 m.p. și mansarda formată din hobby room în suprafață utilă de 14.00 m.p., dormitor 1 în suprafață utilă de 10.55 m.p., baie în suprafață utilă de 4.40 m.p., hol în suprafață utilă de 10.02 m.p., rezultând o suprafață utilă a mansardei de 38.97 m.p. și suprafață totală de 44.50 m.p., din care balcon în suprafață utilă de 1.61 m.p. și casa scării în suprafață de 3.92 m.p., în suprafață totală de 154.41 m.p. și suprafață utilă de 114.94 m.p., având nr. Cadastral 122409-C1-U2, intabulat în Cartea Funciară nr. 122409-C1-U2 a Orașului Popești Leordeni, județul Ilfov, împreună cu cota parte de 49,51 m.p. (2586/10000) din părțile comune aferente apartamentului, precum și cota parte de 69.30 m.p. (2586/10000) aferentă apartamentului din terenul pe care este construită întreaga construcție C1 mai sus descrisă, drum de acces, având nr. cadastral 122409, intabulat în Cartea Funciară nr. 122409 a Orașului Popesti Leordeni, județul Ilfov.
  2. teren intravilan categorie de folosință – curtii constructii, împrejmuit partial cu gard de lemn si gard de plasa, în suprafață de 63 m.p., situat în Oraș Popești Leordeni, Pârâul Rece nr. 11, (Cv. 13, Parcela 202, 203), județul Ilfov, lot 4, având nr. Cadastral 122412, intabulat în Cartea Funciară nr. 122412 a Orașului Popești Leordeni, județul Ilfov,
  3. teren intravilan categorie de folosință – curți construcții, împrejmuit partial cu gard de lemn, în suprafață de 21 m.p., situat în Oraș Popești Leordeni, str. Pârâul Rece nr. 11, ( 13, Parcela 202, 203), județul Ilfov, lot 3, având nr. cadastral 122411, intabulat în Cartea Funciară nr. 122411 a Orașului Popești Leordeni, județul Ilfov.


LOCALIZARE:

Judeţul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Romane. Judetul Ilfov se desfăşoară în jurul Capitalei fiind înconjurat la rândul său de judeţele vecine Prahova la nord, Dâmboviţa la vest, Giurgiu la sud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est. Se întinde pe o suprafaţă de 1564 kmp, fiind cel mai mic judeţ al ţării. Pe teritoriul lui se află 8 oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni şi Voluntari), 32 comune şi 91 sate. Reşedinţa judeţului Ilfov se află pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi instrumente de măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire şi fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie şi altele.

O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de Studiourile Mediapro din oraşul Buftea. Activitatea agenţilor economici care acopera aproape toate subramurile industriei prelucratoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la nivel naţional.

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria alimentară, băuturi şi tutun; pielarie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice. Popești-Leordeni este un oraș în județul Ilfov. Localitatea se află în vecinătatea sud-estică a municipiului București, la ieșirea către Oltenița, fiind un oraș-satelit al Capitalei. Conform recensământului efectuat în 2021, populația orașului Popești-Leordeni se ridică la 53.434 de locuitori, fiind al patrulea centru urban al județului Ilfov din punct de vedere demografic, după Voluntari, Pantelimon și Buftea.

Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in zona centrala a orasului Popesti Leordeni, pe str. Paraul Rece, in imediata apropiere a Cimitirului Ortodox. Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de blocuri de locuinte cu regim mic de inaltime dar si case si vile construite dupa anii 2000.

Utilitati existente: curent electric, gaze, apa si canalizare. Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa, Soseaua Oltenitei, str. Popesti-Romani

In zona exista mijloace de transport, cu statii de autobuz la distanta relativ mica. Cea mai apropiata statie de metrou se afla la circa 2 km, respectiv statia Constantin Brancoveanu.

DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Conform inspectiei si a documentatiei imobilul analizat este reprezentat de o vila tip cuplata/insiruita cu un regim de inaltime P+1E+M cu o suprafata totala de 154,41 mp (conform Extras de carte funciara).

Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.

Evaluarea s-a realizat in ipoteza ca imobilul beneficiaza de finisaje medii/normale, este racordat la utilitatile identificate pe strada si prezinta un grad de uzura fizica normal.

Conform documentatiei disponibile, apartamentul (vila cuplata) este identificat cu nr. cadastral 122409-C1-U2, este inscris in Cartea Funciara nr. 122409-C1-U2 Popesti Leordeni si a fost dat in folosinta in anul 2018.

Terenul identificat cu NC 122411 are o suprafata 21 mp, este intravilan si la data inspectiei acesta avea destinatie de curte a imobilului identificat cu NC 122409-C1-U2. Conform planului de amplasament terenul are o deschidere de 4.87 ml la strada Paraul Rece (str. Lamaitei). Terenul este imprejmuit la strada cu gard din beton.

Terenul identificat cu NC 122412 are o suprafata 63 mp, este intravilan si data inspectiei acesta avea destinatie de curte a imobilului identificat cu NC 122409-C1-U2. Conform planului de amplasament terenul are o deschidere de 4.8 ml la strada Paraul Rece (str. Lamaitei). Terenul este imprejmuit la strada cu gard din beton si cu o poarta de acces pietonal si auto din fier si tabla.


 Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit în prezentul dosar de executare:

  • prețul total de 725.684 lei, după cum urmează:
    • 666.192 lei, pentru imobilul apartament nr. 2 (vilă cuplată), identificat cu nr. cadastral 122409-C1-U2, intabulat în Cartea Funciară nr. 122409-C1-U2 a Orașului Popești Leordeni, județul Ilfov;
    • 59.492 lei, pentru imobilul teren intravilan (curte), LOT 4, identificat cu nr. cadastral 122412, intabulat în Cartea Funciară nr. 122412 a orașului Popești Leordeni, județul Ilfov.
  • prețul de 19.831 lei, pentru imobilul teren intravilan (curte), LOT 3, identificat cu nr. Cadastral 122411, intabulat în Cartea Funciară nr. 122411 a Orașului Popești Leordeni, județul Ilfov.

Conform observațiilor din raportul de evaluare, evaluarea s-a realizat în ipoteza vanzării împreună a loturilor de teren avand în vedere suprafața acestora și destinația lor de curți.

Având în vedere cererea creditorului urmăritor formulată în conformitate cu prevederile art.  846 alin. (3) Cod Procedură Civilă, bunurile descrise mai sus se vând împreună, iar vânzarea se va face în același timp.