Asociați

Structura biroului este alcatuita din 5 departamente, respectiv:

  • Departamentul Secretariat – Registratură,
  • Departamentul Redactare,
  • Departamentul Comunicare acte de procedurale,
  • Departamentul Financiar-contabil,
  • Departamentul Juridic.