Atribuţiile executorilor judecătoreşti

Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sumei de bani, predarea unui bun sau a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu.

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Orice persoana interesata a face înștiințări oficiale sau puneri în întârziere a unei persoane cu sediul/domiciliul în România, poate solicita ca acestea să fie efectuate de catre un executor judecatoresc. Procedura de comunicare prin executorul judecatoresc este caracterizata de celeritate si eficienta.

Comunicarea actelor de procedură;

Executorii judecatoresti pot efectua in mod nemijlocit procedura de comunicare a actelor procedurale, la cererea partii interesate si pe cheltuiela acesteia. Procedura de comunicare prin executorul judecatoresc este caracterizata de celeritate si eficienta.

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

Recuperarea pe cale amiabila a unei creante reprezinta procedura ce include efectuarea de diferite notificari si convocari la sediul biroului nostru in vederea platii creantelor sau incheierea unor acorduri de plata sau esalonare a platii acestora.

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească

Masurile asiguratorii constau in indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului judiciar, sechestrului asigurator sau a popririi asiguratorii asupra veniturilor debitorului. Aacestea se aduc la îndeplinire de către executorul judecătoresc, fără a mai cere vreo autorizare sau încuviinţare în acest sens. Dupa obtinerea titlului executoriu, masurile de asigurare se transforma in masuri de executare.

Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

Este o modalitate de asigurare a probelor, care se efectueaza la cererea partii interesate, cu sau fara incuviintarea instantei, cu sau fara citarea partii impotriva careia se cere, dupa caz. Compentenţa aparţine executorului judecătoresc în circumscripţia căruia urmează să se facă constatarea.

Întocmirea proceselor-verbale de constatare în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor art. 1006- 1013 din Codul de procedură civilă;

Procedura ofertei de plată urmată de consemnarea sumei de către debitor este singura modalitate prin care un debitor se poate libera de datorie in cazul in care creditorul sau refuza sa primeasca plata. Compentenţa aparţine executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care se află domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia.

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;

În vederea exercitării drepturilor cambiale împotriva debitorilor de regres (trăgătorul, giranţii şi avaliştii acestora) este necesară dresarea protestului de neplată prin care să se constate refuzul de plată a obligaţiei cambiale.