Teren in Ghimpati – Giurgiu

Descriere Licitație
Preț 121.708 Lei
Tip Teren in Ghimpati - Giurgiu
Județ / Sector Giurgiu
Localitate Ghimpati
Adresă Comuna Ghimpați, județ Giurgiu, identificat cu număr cadastral 30004, întabulat în Cartea Funciară nr. 30004 a localității Ghimpați
Dosar nr. 334/DCA/2016
Dată licitație 17 iunie 2022

In data de  17 iunie 2022 ora 13:00, va avea loc la sediul Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

  • Teren în suprafață totală de 6.671 m² cu destinație intravilan, categoria de folosință curți/construcții;
  • Teren în suprafață totală de 15.729m² cu destinație intravilan, categoria de folosință arabil;

Imobilului este situat în comuna Ghimpați, județ Giurgiu, identificat cu număr cadastral 30004, întabulat în Cartea Funciară nr. 30004 a localității Ghimpați, compus din teren intravilan în suprafață totală de 22.400 m.p, din care suprafața de 6.671 m.p. categoria de folosință curți/construcții, iar suprafața de 15.729 m.p categoria de folosință arabil.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Proprietatea imobiliară evaluată este formată dintr-un lot de teren situat în intravilanul Comunei Ghimpați, jud. Giurgiu, sola 4, parcela 10 în suprafață de 22.400 mp, din care suprafața de 6.671 mp are categoria de folosință. curți construcții iar suprafața de 15.729 are categoria de folosință arabil. Terenul este înscris în Cartea Funciară nr. 3004 UAT Ghimpați (CF vechi 785//) și are număr cadastral 30004 (numar cadastral vechi 1204). Lotul de teren este poziționat la nord-est de localitatea Valea Plopilor, la circa 700 ml în direcția de mers către localitatea Stalpu, pe partea dreapta a DN 6, într-o zona preponderent agricolă. Nu am avut informații cu privire la vicii ascunse sau alți factori care ar putea influența valoarea de piață prezentată în cadrul raportului de evaluare. Conform datelor colectate cu ocazia inspecției terenul are topografie ușor înclinată, de la sud-est spre nord-vest, formă relativ regulată și o deschidere la DN 6 de circa 55 ml.

Comuna Ghimpati este situată în vestul județului Giurgiu fiind formată din satele Copaciu, Ghimpați, Naipu și Valea Plopilor. Este străbătută de șoseaua națională DN 6 care leagă Alexandria de București și din care se ramifică pe teritoriul comunei alte două drumuri naționale: DN 5B, care duce spre sud, la Giurgiu, și DN 61, care duce spre nord, la Găești. La Naipu, din DN6 se ramifică șoseaua județeană DJ603, care duce spre est la Schitu (unde se intersectează cu DN5B), Stoenești, Călugăreni (unde se intersectează cu DN5), Mihai Bravu și Comana. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ghimpați se ridică la 6.064 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.132 de locuitori. Lotul de teren este poziționat la nord-est de localitatea Valea Plopilor, la circa 700 ml în direcția de mers către localitatea Stalpu, pe partea dreapta a DN 6, într-o zona preponderent agricolă.

Licitaţia începe de la pretul de 121.708,50 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.