TEREN + CASĂ SECTOR 1

Descriere Licitație
Preț 585.756 Lei
Tip CASA
Județ / Sector SECTOR 1
Localitate București
Adresă Şos. Chitilei nr. 153
Dosar nr. 70/2020
Dată licitație 18 martie 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 18 MARTIE 2022, ora 14:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:

DESCRIERE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Nord-Vest a municipiului București, în microzona Bucureștii Noi -Chitila.

PUNCTE DE REPER(linii pietonale): în partea de Est, la circa 300 ml –Biserica Cașin; în partea de Sud-Est, la circa 150 ml -Spitalul Elias; în partea de Est, la circa 600 ml –Arcul de Triumf.

ZONA: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Șoseaua Chitilei/Bucureștii Noi). Zona este una în general dezvoltată, în ușoară creștere, de un nivel calitativ general mediu, raportat la restul zonelor din municipiu.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: drum public pentru acces (Șos. Chitilei), cu îngrădire;

b)Est: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire;

c)Sud: drum public pentru acces (str. Leandrului), cu îngrădire;

d)Vest: locuințe unifamiliale similare, proprietate privată, cu îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, direct din drumul principal al zonei (Șos. Chitilei), sau prin spate, printr-un drum public secundar, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie(str. Leandrului nr. 36).Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale. Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, tramvaie, microbuze în regim maxi-taxi; cea mai apropiată stație de metrou, „Parc Bazilescu”,se află la o distanță de aproximativ 850ml spre Nord-Est.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită foarte bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de dimensiuni medii; cu facilități diverse; magazine în număr suficient; piață de legume, fructe și produse alimentare diverse în apropiere.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 480,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 500,00m² (conform actelor), cu o dublă deschidere (la ambele capete –Nord/Sud) de 11,03ml, la drumul de acces (Șos. Chitilei), sau la Sud, către strada secundară, Leandrului nr. 36, de 8,19 ml. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

Împrejmuire și amenajări teren:

Terenul este amenajat minimal și are un aspect general de îngrijit minimal (flori/pomi/copaci) și mici alei de circulație. Acesta dispune de anexe: Nu. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos.

CLĂDIREC1 –Locuință, cu regim de înălțime Parter . Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 1901(aprox.)(conform documentelor puse la dispoziție). Clădirea are un aspect general neîngrijit, indicând o stare general satisfăcătoare și cu finisare inferioară.

Nu au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel: Structura este de tip zidărie portantă, din cărămidă plină presată, fără tencuire pe peretele dinspre spate (perete Est), posibil cu izolare termică parțială, pe pereții dinspre interior și compartimentări interioare din cărămidă plină. Fundația este de tip simplu, continuu, cu pardoseli presupuse din beton armat. Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din tablă simplă pe extremele dinspre Nord și Vest, iar pe segmentul central cu carton bitumat.

Finisaje: (fără inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut)Nivelul general al finisării este considerat Satisfacator cu finisări uzuale, dar reduse calitativ. Are un aspect general ce indică necesitatea unei renovări capitale complete, pentru a îndeplini criteriile locative actuale, sau demolare și construire clădire nouă în loc, conform coeficienților urbanistici ai zonei.

Instalațiile existente în clădire:

a)Electricitate de 220 V c.a, panou/contor-instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;

b)Instalație de gaz metan, fără contor observat la poartă;

c)Încălzire cu sobe clasice, estimate ca fiind funcționale;

d)Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor / sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează către sistemul centralizat de colectare al localității;

e)Instalațiile sanitare –presupusă existența a cel puțin unei bări complete interioare, cu obiecte sanitare estimate a fi de o calitate satisfăcătoare;

f)Instalație de răcire -necunoscută;

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, apă și canalizare; gaz disponibil la poartă.

Licitaţia începe de la pretul de 585.756 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.