Garsoniera strada Amurgului – Rahova-Salaj

Descriere Licitație
Preț 23.956 Lei
Tip Garsoniera Rahova-Salaj
Județ / Sector Sector 5
Localitate Bucuresti
Adresă Bucuresti, str. Amurgului, nr.22, bl. P3, sc. 2, et.2, ap. 131, sector 5, cod poștal 051985
Dosar nr. 211/SC/2019
Dată licitație 21 noiembrie 2023

In data de 21 NOIEMBRIE 2023, ORA 11:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Cota de ½ din imobilul situat în Bucuresti, str. Amurgului, nr. 22, bloc P3, sc. 2, et. 2, ap. 131, sector 5, identificat cu numar cadastral 223732-C1-U105 (nr. cadastral vechi 760/2;2;131), intabulat in Cartea Funciara numarul 223732-C1-U105 (numar carte funciara veche 4622) compus din 1 camera (garsoniera) plus dependinte, confort III, semidecomandat, in suprafata utila de 15 mp si o suprafata totala de 15 mp (conform actelor de proprietate si masurilor cadastrale/confom releveului), impreuna cu cota parte invidiza de 0,60% din partile si dependintele comune ale cladirii si cota parte indiviza echivalenta suprafatelei de 4,05 mp din terenul pe care se afla edificata cladirea, dat in folosinta pe perioada existentei cladirii, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Descriere:

Apartamentul  este situat in Bucuresti, str. Amurgului, nr.22, bl. P3, sc. 2, et.2, ap. 131, sector 5, cod poștal 051985 la etajul 2/4 al unui bloc edificat în jurul anului 1980.

Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă și compartimentări interioare din cărămidă/rigips, caracteristică construcțiilor de acest gen.

Imobilul  este situat:

în partea de Sud-Vest a municipiului București, în microzona Rahova -Salaj

Puncte de reper (linii pietonale):

  • în partea de Est, la circa 50 ml – str.Amurgului;
  • în partea de Nord, la circa 300 ml – Calea Rahovei;
  • în partea de Sud-Est, la circa 600 ml – Șos. Sălaj.

Zona este una rezidențială, predominant cu case/blocuri de o calitate submedie/medie, precum și cu spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Șos. Sălaj, Calea Rahovei, Șos. Alexandriei).

Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Calea Rahovei, Șos. Sălaj).

Transportul în comun este relativ bine dezvoltat în această zonă cu autobuze, tramvaie și microbuze în regim maxi-taxi.

Licitaţia începe de la pretul de 23.955,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.

Starea tehnică generală:

Apartamentul este de tip Semidecomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 3. Camerele au vedere spre Sud.

Finisaje:

Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Nesatisfatoare, conform finisării observate, necesitând reparații și renovări interioare capitale.

  • Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate sub medie, atât la materiale cât și manoperă. Pe pereți sunt urme de deteriorări cauzate de vechi scurgeri de apă, în zona bucătăriei și băii.
  • În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate sub medie.
  • Pardoselile: în baie, bucătărie și cameră dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate sub medie.
  • Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă metalică, de un nivel calitativ sub mediu, fiind observate urme de forțate ale ușii de acces (necesită înlocuire broască ușă).
  • Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate satisfăcătoare.
  • Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil, prezentând urme pronunțate de infiltrații, în special la nivelul bucătăriei și băii.
  • Balcon – nu are