Apartament 4 camere- BD. NICOLAE BALCESCU

Descriere Licitație
Preț 535.605 Lei
Tip Apartament4 camere
Județ / Sector SECTOR 1
Localitate BUCURESTI
Adresă str. Nicolae Bălcescu nr. 35
Dosar nr. 1369/DCA/2016
Dată licitație 13 aprilie 2022

5

In data de 13 aprilie 2022, ora 14.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a :

Apartament de 4 camere-BD. NICOLAE BALCESCU/porto_content_box]

Apartament este compus din patru camere și dependințe, în suprafață utilă de 133,16 m.p, situat în București, str. Nicolae Bălcescu nr. 35, et. 7, ap. 14, sector 1, având număr cadastral 255644-C1-U10, înscris în Cartea Funciară nr. 255644-C1-U10 a sectorului 1 București, împreună cu cotă parte indiviză din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren în folosință în suprafață de 11,40 m.p din terenul aferent construcției.Identificarea proprietăţii imobiliare subiect:

Apartament cu 3 camere amplasat la etajul 7 în bloc cu regim de înălţime S+P+8E.

Suprafaţa în registrată în extrasul de Carte Funciară: At=133,16mp

Cotă indiviză deteren: 11,4 mp din terenul aferent construcţiei (în folosinţă).

Evaluarea s‐a realizat în ipoteza dreptului de proprietate deplin şi neafectat de sarcini.DATE DESPRE ZONA:

Proprietatea este amplasată în zona centrală a oraşului, în zona Nicolae Bălcescu, pe Bd. Nicolae Bălcescu, stradal, în apropierea intersecţiei cu Str. C.A. Rosetti. Accesul în zonă se realizează cu ajutorul mijloacelor de transport în comun: autobuz cu staţii pe Bd. Nicolae Bălcescu, pe Str. C.A. Rosetti şi pe Str. Demetru I. Dobrescu şi metrou, staţia Universitate, la aproximativ 550m, şi staţia Piaţa Romană, la a proximativ650m.

Unităţi comerciale în apropiere: magazine, supermarket‐uri pe Bd. Nicolae Bălcescu (Mega Image) şi pe Str. C.A. Rosetti.

Unităţi de învăţământ: Da(mediu şi superior)

Unităţi medicale: Da

Instituţii de cult :Da

Sedii de bănci: Da

Instituţii guvernamentale: Da

Muzee: Da

Parcuri: Da

Lacuri: Nu

Cursuri de apă: Nu

Altele: NuINFORMAȚII DE AMPLASAMENT:

Proprietatea este amplasată în zona centrală a oraşului, în zona Nicolae Bălcescu. Accesu lla proprietate se realizează pe drumuri publice, asfaltate, din Bd. Nicolae Bălcescu. Zona este mixtă, rezidenţială şi comercială, vecinătăţile fiind reprezentate de proprietăţi rezidenţiale de tip bloc de locuinţe şi detip casă /vilă, de proprietăţi comerciale şi administrative.DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DE BAZĂ:

Tipul construcţiei: bloc delocuinţe

Anul construcţiei: 1937

Regim de înălţime:S+P+8E

Lift:1

Locuinţe pe palier:2

Structura: cadre din beton armat

Acoperiş: terasă

Aspect interior: mediu

Aspect exterior: bun

Starea actuală: medie

Imobilul figurează la poziţia 235 pe Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în clasa a II‐a de risc seismic, afişată pewww.pmb.ro.Descrierea apartamentului:

Suprafaţa înregistrată în extrasul de carte funciară: At=133,16mp.

Compartimentare: nu se poate menţiona, nu s-a pus la dispoziţie releveul apartamentului

Tâmplărie exterioară: nu se poate menţiona

Tâmplărie interioară: nu se poate menţiona

Finisaje interioare considerate medii.

Instalaţii şi dotări electrice:

-curenţi slabi(telefonie şi cablu TV)

-calitate medie

Instalaţii şi dotări încălzire:

-calitate medie

Instalaţii şi dotări alimentare cu apă 

-din reţeaua oraşului

– calitate medie

Instalaţii şi dotări alimentare cu gaze

-din reţeaua oraşului

-alimentează aragazul

-calitate bună

Stare tehnică medie.

Licitaţia începe de la pretul de 535.605,75 lei ce reprezinta 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.