Servicii

Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești “Coșoreanu și Asociații” desfășoară activități specifice executării silite:

  • recuperarea creanțelor din litigii comerciale, civile sau penale
  • recuperea creanțelor constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii
  • aplicaţii ce definesc executări directe cum ar fi evacuări, puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri
  • alte activităţi atribuite în competenţa executorului judecătoresc prin normele Codului de Procedură Civilă și ale Legii nr. 188/2000.

În egală măsură, societatea noastră militează pentru recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe, deoarece oferă părților implicate costuri minime și eficiență.

Am implementat deja cu succes procedura de „soft collection”, care este o încercare de salvare a relației contractuale bancă – client pe cale amiabilă, prin intermediul executorului judecătoresc. Debitorul este astfel informat că este mai bine să caute soluții pentru plata ratelor restante, decât să fie demarată procedura de executare silită a creditului rămas nerambursat.