VILA in Tunari, llfov

Descriere Licitație
Preț 1.923.816 Lei
Tip VILA
Județ / Sector ILFOV
Localitate Tunari
Adresă str. Maria Calimachi nr. 13
Dosar nr. 2940/2023
Dată licitație 19 februarie 2024

.

.

 

 

 

.

In data de 19 FEBRUARIE 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat în Tunari, str. Maria Calimachi nr. 13, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 50901, înscris în Cartea Funciară numărul 50901 a localității Tunari, jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 1.000 m.p., având categoria de folosință curți-construcții și construcțiile edificate pe acesta, respectiv construcția C1, cu destinație de locuință, cu regim de înălțime S+P+1E+Pod (amenajat), în suprafață construită la sol de 201 m.p. și o suprafață construită desfășurată de 460 m.p. (din care la subsol: o suprafață utilă de 19,56 m.p. și o suprafață totală de 19,56 m.p., la parter: o suprafață utilă de 136,10 m.p. și o suprafață totală de 156,57 m.p., la etajul 1: o suprafață utilă de 137,49 m.p. și o suprafață totală de 175,85 m.p., la podul amenajat: o suprafață utilă 100 m.p. și o suprafață totală de 100 m.p.), identificată cu număr cadastral 50901-C1, construcția C2, cu destinație de locuință, cu regim de înălțime P+M, în suprafață construită la sol de 24 m.p. și cu o suprafață construită desfășurată de 53 m.p. (din care la parter: o suprafață utilă de 18,68 m.p. și o suprafață totală de 18,68 m.p., la mansardă: o suprafață utilă de 18,03 m.p. și o suprafață totală de 23,01 m.p.), identificată cu număr cadastral 50901-C2 și piscină (imobil prezentat succinct conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare).

Descriere:

TERENUL: are o suprafață totală de 1.000,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 1.000,00 m²
(conform actelor), cu o dublă deschidere de 21,42/46,71 ml, la drumul de acces (str. Maria Calimachi) (posibil
fizic și către Camil Petrescu). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara.
Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.
LIMITĂRI SAU PROBLEME AFERENTE UTILIZĂRII: Nu sunt cunoscute altele în afară de cele menționate la
Cap. I-II.
Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci), alei de
circulație, de un nivel general calitativ mediu+. Acesta dispune de anexe: Da – piscină de mici dimensiuni –
cca 30 m² . Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos.

CLĂDIRE C1 – Locuință, cu regim de înălțime Sp+P+1E+Pod amenajat , este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Podul este actualmente amenajat ca spațiu locuibil/hobby room, fără a fi disponibile măsurători la acest nivel. Suprafețele utile sunt estimate cu rol descriptiv, pe baza coeficientului mediu furnizat de către INSSE (raportul mediu dintre aria construită și utilă pentru locuințele din zonă), în lipsa altor date furnizate, conform prevederilor legale și instrucțiunilor Clientului (informații necomunicate). Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2009-2012 (aprox.) (conform declarației proprietarului/documentelor puse la dispoziție), conform
autorizației anexate eliberate în anul 2009 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2012. Anexa este edificată conform autorizației emise din anul 2001, cu recepție finală din anul 2004.
Conform informațiilor furnizate la momentul inspecției de către proprietar, sau stării efective observate de către evaluator, clădirile au beneficiat de o renovare generală, în urmă cu circa 5 ani, starea generală a imobilului fiind una foarte bună, de o calitate generală superioară.

Nu au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal.
Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:
Structura este de tip zidărie cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă de tip cărămidă porotherm, izolați termic cu vată minerală de 15 cm grosime și compartimentări interioare din cărămidă porotherm. Clădirea beneficiază de un subsol parțial. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelul superior, este realizată o scară interioară, placată cu granit și balustrade din fier forjat, cu podest de odihnă.
Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică (tablă de tip Lindab) de o calitate superioară. În șarpanta înaltă este amenajat spațiul ca locuibil. Sunt prezente și lucarne (ferestre tip Velux).
Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau comunicat de către proprietar). Nivelul general al finisării este considerat Superior. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu vată minerală, de 15 cm grosime, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Sunt ochiuri de geam cu vitralii. Garajul dispune de o ușă acționată electric. Ușa de la intrare este din lemn masiv, dublă, de un nivel calitativ superior. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul superior. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate superioară, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet din lemn de o calitate superioară. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate superioară, sau tapet, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate superioară. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips, ce maschează spoturi luminoase. Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate superioară.

Instalațiile existente în clădire (în limita celor observate din exterior, sau comunicate (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc)):
a) Electricitate de 220 V c.a., panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;
b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz);
c) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor / sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă / sistemul centralizat de colectare al localității;
d) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate superioară;
e) Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat;
f) Internet – linii uzuale cu multipli furnizori;
g) CCTV – sistem centralizat de monitorizare și control.
OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.
Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare (în limita celor observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc)).

 

 

LOCALZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat semicentral, în partea de Nord a municipiului București, în localitatea Tunari.

PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Sud, la circa 2,3 km – intersecția dintre DJ200B și Șos. de Centură a mun. București (DNCB); în partea de Sud, la circa 100 ml – canalul Bălții Pasărea; în partea de Nord, la circa 1,5km – limita de Nord a loc. Tunari.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu case de o calitate peste medie, precum și cu spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DJ200B / DNCB). Zona este una în general dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general peste medie, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (aria administrativă a mun. București/zonele Pipera/Băneasa).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: drum public pentru acces (str. Maria Calimachi), cu îngrădire;
b) Est: drum public pentru acces (str. Camil Petrescu), cu îngrădire;
c) Sud: locuință similară, proprietate privată, cu îngrădire;
d) Vest: locuință similară, proprietate privată, cu îngrădire.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate: dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DJ200B / DNCB). Transportul public în comun este bine dezvoltat în apropiere, cu autobuze și microbuze; transportul public dezvoltat este la nivelul arterelor principale, la peste 300 ml distanță.

Licitaţia începe de la pretul de 1.923.816 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.