VILA IN SECTOR 5

Descriere Licitație
Preț 1.183.631 Lei
Tip CASA
Județ / Sector SECTOR 5
Localitate București
Adresă str. Mihail Sebastian nr. 218
Dosar nr. 755/2021
Dată licitație 17 ianuarie 2022

În data de 17 IANUARIE 2022, ora 12:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:

Imobilul este situat in Bucureşti, str. Mihail Sebastian nr. 218, Sector 5, având număr cadastral/topografic 211368, înscris în Cartea Funciară numărul 211368 a localității Sector 5 București, compus din teren în suprafaţă de 163 m.p. (140 m.p. conform acte), construcţie C1 – locuinţă cu subsol, cu o suprafaţă construită la sol de 80,23 m.p., cu regim de înălţime Sp+P+M, cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 173,50 m.p., compusă conform măsurătorilor cadastrale din: subsol, în suprafaţă utilă de 10,61 m.p., parter, în suprafaţă utilă de 62,46 m.p., mansardă, în suprafaţă utilă de 66,47 m.p. şi suprafaţă totală de 70,17 m.p. şi construcţie C2 – spaţiu comercial, cu o suprafaţă construită la sol de 36,91 m.p., având o suprafaţă utilă de 31,52 m.p.DESCRIERE:

Obiectul evaluat îl constituie dreptul de proprietate deplin, asupra terenului, construcțiilor și îmbunătățirilor aduse lor, situate înmun. Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 218, Sector 5, cod poștal 050788,denumite în continuare Imobilul Subiect, compuse din:

➢Terenîn suprafață totală de 163,00m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 140,00m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinațieIntravilan, categoria de folosințăCurti/constructii;

➢C1 –clădire cu destinația birouri, în suprafață construită la sol de 80,2m² (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime Sp+P+M , cu o suprafață construită desfășurată de cca 173,5m²

➢C2 –Anexă–spațiu comercial, cu acces direct din drumul public, în suprafață construită la sol de 36,91m² (conform măsurătorilor cadastrale , actelor de proprietate , extrasului de carte funciară)și o aria utilă de 31,52 m²;Imobilul Subiect are atribuit numărul cadastral 14379(identificator electronic211368) și este intabulat în Cartea Funciară nr. 211368(numărcarte funciară vechi44571)a UATSector 5. Segmentul de piațăcăruia i se adresează această proprietate este cel Birouri /comercial.LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situatsemicentral, în partea de Vest a municipiului București, în microzonaDr. Taberei -Răzoare. PUNCTEDE REPER(linii pietonale): în partea de Nord, la circa 30 ml –intersecția străzii Mihail Sebastian cu Drumul Sării, lângă intersecția cu Drumul Taberei;în partea de Est, la circa 50 ml –complexul One Cotroceni (birouri, comercial, rezidențial);în partea de Nord-Est, la circa 350 ml –intersecția Răzoare.ZONA:

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie/superioară, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Drumul Sării, Drumul Taberei, strada Progresul).Zona este una în general relativ dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general oscilant (spații vechi, nerenovate, sau spații renovate de un nivel calitativ general mediu+/superior.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: clădire comercială în construcție, proprietate privată, cu calcan clădire;

b)Est: clădire similară în calcan, proprietate privată;

c)Sud: clădire similară în calcan, proprietate privată;

d)Vest: drum public secundar, proprietate publică, cu îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 30 ml, se realizează pe un drum public, de dimensiuni medii, cu dublu sens, de o calitate generală medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Drumul Sării, Drumul Taberei, strada Progresul). Transportul în comun este relativ bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, tramvaie; cea mai apropiată stație de metrou, „Academia Militară”, se află la o distanță de aproximativ 400 ml spre Nord-Est.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 163,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 140,00m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 14,50ml, la drumul de acces (str. Mihail Sebastian). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus. Terenul este subdimensionat, sub dimensiunea minimă pentru a fi construibil cu clădire independentă, conform suprafeței din actul de proprietate (140 m² în loc de cel puțin 150 m²).

Împrejmuire și amenajări teren:

Terenul este amenajat prin pavarea cu pavele betonate pe aria de teren rămasă liberă de clădiri. Acesta dispune de anexe: Da–clădirea C2 –spațiu comercial. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos. Nu există poartă acces auto la imobil.

CLĂDIREC1 –Locuință, cu regim de înălțime Sp+P+M , este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Această clădire este estimată ca fiind edificată în perioada anului 1926 (corpul C1 –parter inițial existent pe teren, conform istoricului din actul de proprietate), iar în anul 2005(conform istoricului din actul de proprietate), a fost efectuată o consolidare, mansardare și renovare capitală, conform autorizației anexate eliberate în anul 2004și recepționatăînanul2005. Ca urmare a autorizării lucrărilor de reconsolidare, mansardării și renovărilor capitale, în linie cu cele superioare, a fost actualizat anul edificării clădirii.

Au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel: Structura este de tip zidărie portantă din cărămidă, închideri perimetrale din cărămidă, presupus izolați termic și compartimentări interioare din cărămidă /rigips. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelul superior, este realizată o scară interioară, placată cu gresie și balustrade din metal / inox, cu podest de odihnă.

Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică (tablă de tip Lindab).Sunt prezente și lucarne (ferestre tip Velux atât la mansardă, cât și la spațiul comercial).

Finisaje: (fără inspecție realizată în interior, parțial, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut)Nivelul general al finisării este considerat Mediu+. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Ușa de la intrare este metalică/furniruită cu lemn, de un nivel calitativ mediu+. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu+. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate medie+, sau de tip cald în camere, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie+. La subsol se consideră o finisare de un nivel calitativ similar. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie+. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips/ tavan casetat, ce maschează spoturi luminoase de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn/ PVC, de o calitate medie+.

Instalațiile existente în clădire:

a)Electricitate de 220 V c.a., panou/contor-instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii

b)Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz);

c)Apă curentă, alimentată din sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează către sistemul centralizat de colectare al localității;

d)Instalațiile sanitare -Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate superioară, (fără inspecție interioară efectuată). Presupus funcționale și instalațiile trase la spațiul comercial;

e)Instalație de răcire -aparate clasice de aer condiționat-neidentificate;

f)Fără sisteme de control centralizat și supraveghere generală clădire.

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare.

Licitația începe de la prețul de 1.183.631,72 lei inclusiv TVA (994.648,50 lei, la care s-a adăugat TVA în cuantum de 188.983,22 lei), reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.