VILA in Berceni, llfov

Descriere Licitație
Preț 641.272 Lei
Tip VILA
Județ / Sector ILFOV
Localitate Berceni
Adresă str. Baladei, nr. 31, judetul Ilfov (tarla 9, parcela 28/3, 28/3/1, lot 48),
Dosar nr. 2275/2023
Dată licitație 24 octombrie 2023

..

.

.

 

.

.

.

In data de 24 OCTOMBRIE 2023, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat in comuna Berceni, str. Baladei, nr. 31, judetul Ilfov (tarla 9, parcela 28/3, 28/3/1, lot 48), intabulat in Cartea Funciara nr. 52401 Berceni, aflat in proprietatea reclamantei CALANGEA (fosta DAVID) NICOLETA si a pârâtului DAVID CRISTIAN compus din: teren in suprafata totala de 485,32 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu destinatia intravilan, categoria de folosinta curti/constructii, identificat cu numar cadastral 52401, constructia C1 – locuinta unifamiliala, in suprafata construita la sol de 81 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu regim de inaltime P+1E, cu o suprafata construita desfasurata de 150 mp, impreuna cu extinderile sale (terasa cu beci, in spatele casei si trepte acces principal acoperite), identificata cu numar cadastral 52401-C1, cota parte indiviza de 2,45% (echivalenta suprafetei de 66,735 mp) din lotul avand destinatia de drum pentru acces (lotul nr. 52), identificat cu numar cadastral 1818/52, ce are o suprafata totala de 2.720,31 mp si intabularea in Cartea Funciara nr. 2715 Berceni, descris conform anexei, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Descriere:

TERENUL: are o suprafață totală de 485,32 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 485,32 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 14,83 ml, la drumul de acces (str. Baladei – IE 54492). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.
Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci) și alei de circulație betonate în jurul clădirii. Acesta dispune de anexe: Da – terasă lipită de peretele din spate al clădirii C1, ce are construit integral sub un beci – aria  aproximativă 18 m² construiți fiecare. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos, pe laturile comune fiind la comun cu vecinii:

CLĂDIRE C1 – Locuință, cu regim de înălțime P+1E , este compartimentată conform tabelului anexat mai jos.
Suprafețele utile sunt estimate cu rol descriptiv, pe baza memoriului tehnic efectuat pentru autorizarea construcției, în lipsa altor date furnizate, conform prevederilor legale și instrucțiunilor Clientului (datele avute la dispoziție). Această clădire este estimată ca fiind finalizată în anul 2013 (aprox.) (conform declarației proprietarului/documentelor puse la dispoziție), conform autorizației anexate eliberate în anul 2012 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2013.

Structura este de tip zidărie portantă /cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă de tip cărămidă porotherm, izolați termic cu polistiren cu grosime de 10 cm și compartimentări interioare din cărămidă porotherm îngustă, sau compartimentări ușoare. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelul superior, este realizată o scară interioară, placată cu gresie și balustrade din metal, cu podest de odihnă. Elevația pragului de acces în casă este la circa 20 cm de la cota zero a terenului. Beciul este de tip cuvă din beton, fiind comunicată efectuarea de hidroizolație completă (nu au fost observate urme de umezeală sau alte probleme la nivelul beciului)
Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică (tablă de tip Lindab – marca Wetterbest comunicată de către proprietari, cu garanție de 20 de ani). Peste etaj este placaj dublu din scânduri, cu vată minerală la mijloc de circa 10 cm grosime. Există chpeng cu scară rabatabilă pentru acces din zona holului de la etaj.
Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut – necesare retușuri și mici reparații). Nivelul general al finisării este considerat SubMediu. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem (polistiren de 10 cm), tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan, de o calitate medie. Ușa de la intrare este din PVC, de un nivel calitativ sub mediu. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul sub mediu la parter și mediu la etaj. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate sub medie, sau de tip cald în dormitoare și living, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o
calitate sub medie. La parter sunt necesare reașezări și fixări ale plăcilor parchetului. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate sub medie. Plafoanele: sunt tencuite și vopsite de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn / PVC, de o calitate sub medie, sau medie la dormitoare și băi. La terasa/balconul de la etaj este necesară finisarea interioară – este doar betonare, fără șapă nivelantă și placajele finale. Terasa de la parter nu are decât betonare. Beciul nu are finisare.

Instalațiile existente în clădire (în limita celor observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc)):
a) Electricitate de 220 V c.a., panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;
b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz);
c) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor (declarat a avea 18 m H și montat filtru după aparatul hidrofor), și canalizarea de colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă de dimensiuni ridicate (cel puțin 10 m³ declarați, cu decantor). Proprietarul a declarat că fosa are efectuată hidroizolație completă;
d) Conform celor observate este montat un boiler pentru apă caldă și a fost declarată ca existentă instalație care permite direct montarea pe acoperiș a bazinelor pentru încălzirea apei menajere direct de la soare;
e) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate medie;
f) Instalație de răcire – lipsă;
g) Internet – linii uzuale (nu sunt cunoscute detalii);

LOCALZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat semicentral, în partea de Nord-Est a satului Berceni, în microzonaCiulin. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Vest, la circa 750 ml – drum principal ce străbate zona respectivă (DJ401); în partea de Nord-Est, la circa 1,7 km – Cartierul Nou; în partea de Nord-Est, la circa 2 km – viitorul pod aflat în construcție, aferent intersecției cu viitoarea autostradă A0.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu case predominant noi, de o calitate sub medie/medie, precum și cu mici spații pentru prestări servicii, de-a lungul căilor principale de
acces (DJ401 / bd. 1 Mai). Zona este una în general relativ dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București – zona Berceni-Metalurgiei).

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate: dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală sub medie. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 50 ml, se realizează pe un drum privat de acces, pietruit, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală satisfăcătoare. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DJ401/bd. 1 Mai). Transportul public în comun este satisfăcător dezvoltat în apropiere, cu autobuze STB, sau în regim maxi-taxi, la nivelul drumului principal al zonei (la cca 750 ml distanță).
Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: facilități diverse; școli în apropiere; magazine în număr suficient.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare. Au fost observate utilități funcționale la imobil (contor electricitate, gaz; cămine puț apă și fosă septică cu decantor). Nu au fost efectuate probe individuale.

Licitaţia începe de la pretul de 641.272 lei, reprezentând valoarea stabilita conform raportului de evaluare depus la dosarul de executare de catre expertul desemnat de executorul judecatoresc, inregistrat sub nr. 8706/29.09.2023.