IMOBIL Baloteşti – 2462/2021

Descriere Licitație
Preț 1.117.305 Lei
Tip Imobil
Județ / Sector Ilfov
Localitate Balotesti
Adresă str. Broscari nr. 71A
Dosar nr. 2462/2021
Dată licitație 18 decembrie 2023

.

.

.

.

 

 

In data de 18 DECEMBRIE 2023, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat în Baloteşti, str. Broscari nr. 71A, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 242/3, înscris în Cartea Funciară numărul 52194 a localității Baloteşti, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 278 m.p., cu destinație intravilan, categoria de folosință curți – construcții şi construcţia C1, edificată pe acesta, având regim de înălțime P+1E+M, în suprafaţă construită la sol de 87 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu o suprafață construită desfășurată de 261 m.p., identificată cu nr. cad. 242/3-C1 (prezentare succintă conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare).LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat semicentral, în partea de Nord-Est a comunei/satului Balotești, în microzona Laguna Verde. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Est, la circa 950 ml – zona recepție complex Laguna Verde; în partea de Sud-Vest, la circa 1 km – intersecția dintre DJ101 (Șos. Unirii) cu DJ200B (str. Ion C. Brătianu).
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu case de o calitate medie/peste medie, precum și cu spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Șos. Unirii).
Zona este una în general dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general peste medie, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate: dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Șos. Unirii). Transportul public în comun este satisfăcător dezvoltat în imediata apropiere, cu autobuze STB și microbuze, în regim maxi-taxi.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 278,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 278,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 15 ml, la drumul de acces (str. Broscari). Din punct de vedere topografic, acesta este Usor inclinat, având o formă trapezoidala. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

 

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci) și alei de circulație. Acesta dispune de anexe: Da – foișoare – amplasate pe terenul direct învecinat ce nu este inclus în evaluare. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos. Fosa septică îngropată este amplasată în colțul dinspre Sud-Est, cel puțin parțial dincolo de limita cadastrală a Imobilului Subiect, conform suprapunerii geometriei oficiale, avizate, peste imaginile prin satelit, sau conform raportului laturilor observate în teren, la inspecție.
CLĂDIRE C1 – Locuință, cu regim de înălțime P+1E+M . Pentru evaluare și din informațiile furnizate nu este releveu executat pentru clădire. Suprafețele utile sunt estimate cu rol descriptiv mai jos, pe baza coeficientului mediu furnizat de către INSSE (raportul mediu dintre aria construită și utilă pentru locuințele din zonă), în lipsa altor date furnizate, conform prevederilor legale și instrucțiunilor Clientului (în condiții de lipsă informații). Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2007 (aprox.) (conform documentelor puse la dispoziție), conform autorizației anexate eliberate în anul 2006 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2007.

Nu au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:
Structura este de tip zidărie portantă /cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă de tip cărămidă BCA, izolați termic și compartimentări interioare din cărămidă BCA. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelul superior, este realizată o scară interioară circulară, placată cu gresie de calitate superioară și balustrade din metal.
Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică (tablă de tip Lindab). Sunt prezente și lucarne (ferestre tip Velux).
Finisaje: (fără inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut, conform prevederilor legale pentru astfel de cazuri (lipsa asigurării accesului în interior)). Nivelul general al finisării este considerat Mediu. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, de un nivel conform vechimii, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Ușa de la intrare este metalică, de un nivel calitativ mediu. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate medie, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate medie.

Instalațiile existente în clădire (în limita celor comunicate, sau observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc)):
a) Electricitate de 220 V c.a., panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;
b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz) (sunt montate 2 centrale – una pentru nivelurile inferioare, alta pentru cele superioare – declarate ca defecte și cel puțin una pentru înlocuit fiind foarte veche și nerentabilă repararea, conform informațiilor furnizate la inspecție de către proprietar;
c) Apă curentă, alimentată din sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă; există disponibil sistemul centralizat de colectare al localității; proprietarul a declarat un cost ridicat pentru branșare și echipamente, din cauza poziționării la o diferență topografică mai ridicată, față de magistrală, necesitând pompe pentru a putea funcționa.d) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate medie (fără inspecție interioară efectuată);
e) Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat;
f) Internet – linii uzuale, cu multipli furnizori;
g) CCTV + BMS – sistem centralizat de monitorizare și control – NU – camerele sunt declarate ca fiind nefuncționale, sau pentru descurajare hoți.
OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.
Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare (în limita celor observate din exterior, sau comunicate (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc)).

 Licitaţia începe de la pretul de 1.117.305 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.