Terenuri Mihăilești si Draganescu

Descriere Licitație
Preț 3.449.495 Lei
Tip Teren intravilan
Județ / Sector Giurgiu
Localitate Mihailesti, Draganescu
Adresă localitatea Mihailesti, localitatea Draganescu, judetul Giurgiu
Dosar nr. 1667/2020 conexat cu 1668/2020
Dată licitație 11 septembrie 2023

 

In data de 11 SEPTEMBRIE 2023, ORA 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

DESCRIERE:

1. TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), in suprafata de 210.000 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,
2. COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM DE ACCES), in suprafata de 3.608 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in Cartea Funciara nr. 33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,
3. TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 4.200 mp, situat in localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 33044, intabulat in Cartea Funciara nr. 33044 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,
4. TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 5.686 mp, situat in localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 32671, intabulat in Cartea Funciara nr. 32671 a localitatii Mihailesti.LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Vest a orașului Mihăilești, în microzona strada Complexului. PUNCTE DE REPER(linii pietonale): Lot 4+5 (IE 33585, 34518) în partea de Sud-Vest, la circa 500 ml –complex industrial/Country Club; în partea de Sud-Est, la circa 1km–intersecția dintre strada Complexului și DN6;în partea de Nord, la circa 400 ml –DJ412A.

Lot 2+3 (IE 34518) în partea de Sud-Vest, la circa 300/500 ml –acces la drumul public principal al zonei, DJ412A; în partea de Sud –rest fost complex agro-zootehnic, în paragină; în partea de Est –râul Argeș

Zona:

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate sub medie/medie, precum și cu spații industriale de mică producție, agro-zootehnică, logistică, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DJ412A, DN6 București-Alexandria).Zona este una în general relativ dezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire;

b)Est: terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire;

c)Sud: drumuri de acces parțial amenajate și terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire;

d)Vest: terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, cu două benzi de circulație. Nu există drumuri expres, sau autostrăzi, în relativa apropiere. La loturile 2+3, ultimele segmente de drum, pe o distanță de circa 300 ml (Lot 2)și500 ml (Lot 3),se realizează pe un drum privat de acces, betonat, dar corodat, foarte îngust (maxim o singură bandă de circulație). La loturile 4+5, ultimele segmente de drum, pe o distanță de circa 400 ml spre N-Eși 500 ml spre S-V, se realizează pe un drum public de acces. Doar drumul dinspre N-E este parțial pietruit. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DN6). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale.

Utilități existente în zonă: electricitate(lângă proprietate, fără racord), gaz(la drumurile asfaltate);apă și canalizare în regie proprie (neamenajate).

Date fiscale aprox.: Rangul localității –III, Zona în cadrul localității –C / Teren ocupat –0,0m² , Teren liber –221.690,00m².DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENURILE:

Au o suprafață totală cumulată de 221.690,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 221.690,00m² (conform actelor), cu câte o singură deschidere de 82/132/333ml, la drumul de acces. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Lotul 3 are o înclinație mai accentuată pe toată lungimea sa, spre albia râului Argeș. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus. Terenurile sunt pretabile unei dezvoltări ulterioare industriale (logistică/mică producție nepoluantă).

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul nu este amenajat. Terenul cu nr. 5 (lotul mare) este exploatat agricol. Acesta dispune de anexe: Nu. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos. Zona de acces este pavată și amenajată cu gazon verde și luminatoare de gradină.

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate (lângă proprietate, fără racord), gaz (la drumurile asfaltate); apă și canalizare în regie proprie (neamenajate).

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

1) 3.449.495,25 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), in suprafata de 210.000 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,

2) 29.609,25 lei, pentru imobilul COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM DE ACCES), in suprafata de 3.608 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in Cartea Funciara nr. 33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,

3) 55.518 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 4.200 mp, situat in localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 33044, intabulat in Cartea Funciara nr. 33044 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,

4) 85.127,25 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 5.686 mp, situat in localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 32671, intabulat in Cartea Funciara nr. 32671 a localitatii Mihailesti.