TERENURI INTRAVILAN GHIMPATI, GIURGIU

Descriere Licitație
Preț 665.358 Lei
Tip TEREN INTRAVILAN
Județ / Sector GIURGIU
Localitate GHIMPATI
Adresă tarla 113, parcela 1015/4,tarla 113, parcela 1015/1, tarla 112, parcela 1012
Dosar nr. 2137/2023
Dată licitație 28 noiembrie 2023

In data de 28 NOIEMBRIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile  :

  1. imobilul teren intravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 100.000 m.p., împreună cu toate ameliorațiunile aduse, situat în Ghimpaţi, sat Naipu, tarla 113, parcela 1015/4, jud. Giurgiu, având număr cadastral/topografic 32674, înscris în Cartea Funciară numărul 32674 a localității Ghimpaţi, jud. Giurgiu,
  2. imobilul teren intravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 15.000 m.p., împreună cu toate ameliorațiunile aduse, situat în Ghimpaţi, sat Naipu, tarla 113, parcela 1015/1, jud. Giurgiu, având număr cadastral/topografic 32675, înscris în Cartea Funciară numărul 32675 a localității Ghimpaţi, jud. Giurgiu,
  3. imobilul teren intravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 39.426 m.p., împreună cu toate ameliorațiunile aduse, situat în Ghimpaţi, tarla 112, parcela 1012, jud. Giurgiu, având număr cadastral/topografic 31237, înscris în Cartea Funciară numărul 31237 a localității Ghimpaţi, jud. Giurgiu.

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală cumulată de 154.426,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 155.000,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 400/60/147 ml, la drumul de acces (DN6). Din
punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul a fost și este exploatat exclusiv agricol. Nu sunt cunoscute date cu privire la natura culturilor existente pe Imobilul Subiect, persoanele care au efectuat aceste lucrări, rotația anterioară a culturilor, lucrărilor efectuate pe teren, fertilizările întreprinse în decursul timpului, existența de materii chimice, sau care pot influența calitatea solului.
Conform informațiilor furnizate de către alt proprietar din aceeași linie cu Imobilul Subiect, terenurile au o calitate agricolă categoria 3, sau 4. Nu sunt cunoscute sau oferite informații privind calitatea exploatării, a randamentului obținut, sau demersuri de construire pe Imobilul Subiect.

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.
Utilitățile existente racordate la proprietate: Nu sunt.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat izolat, în partea de Vest a satului Naipu (comuna Ghimpați).

PUNCTE DE REPER (linii pietonale): acces direct din drumul principal al zonei – DN6/E70 București-Alexandria; în partea de Vest, la circa 1,2 km – limita administrativă dintre jud. Giurgiu și jud. Teleorman; în partea de Est, la circa 3 km – zona cu case a satului Naipu.
Zona: Este predominant agricolă (terenuri libere, exploatate agricol). Destinația generală a clădirilor din zona apropiată (sat Naipu) este una predominant rezidențială, cu case de o calitate inferioară, precum și cu spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DN6/E70). Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general scăzut, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare.
Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate: drumul principal al zonei (Dn6/E70), de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală bună. Traficul auto este unul ridicat la nivelul drumului. Transportul public în comun este bine dezvoltat în imediata apropiere, cu autobuze și microbuze în regim maxi-taxi.

Utilități existente în zonă: electricitate, fără racorduri, sau puncte trafo observate în apropierea relevantă (doar în zona cu case). Există linie de transport electricitate, de tensiune redusă, pe marginea drumului. Nu
sunt comunicate date, avize, sau alte informații privind utilitățile zonei, sau traversările existente în zonă.
Date fiscale aprox.: Rangul localității – V , Zona în cadrul localității – C / Teren ocupat – 0,0 m² , Teren liber – 154.426,00 m².

 Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1. suma de 665.358,75 lei, inclusiv T.V.A.19% (valoarea de 559.125 lei, la care s-a adăugat T.V.A.19%, în cuantum de 106.233,75 lei, potrivit articolului 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal), pentru imobilul teren intravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 100.000 m.p., împreună cu toate ameliorațiunile aduse, situat în Ghimpaţi, sat Naipu, tarla 113, parcela 1015/4, jud. Giurgiu, având număr cadastral/topografic 32674, înscris în cartea funciară numărul 32674 a localității Ghimpaţi, jud. Giurgiu,
  2. suma de 99.803,81 lei, inclusiv T.V.A.19% (valoarea de 83.868,75 lei, la care s-a adăugat T.V.A.19%, în cuantum de 15.935,06 lei, potrivit articolului 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal), pentru imobilul teren intravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 15.000 m.p., împreună cu toate ameliorațiunile aduse, situat în Ghimpaţi, sat Naipu, tarla 113, parcela 1015/1, jud. Giurgiu, având număr cadastral/topografic 32675, înscris în cartea funciară numărul 32675 a localității Ghimpaţi, jud. Giurgiu,
  3. suma de 262.151,35 lei, inclusiv T.V.A.19% (valoarea de 220.295,25 lei, la care s-a adăugat T.V.A.19%, în cuantum de 41.856,10 lei, potrivit articolului 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal), pentru imobilul teren intravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 39.426 m.p., împreună cu toate ameliorațiunile aduse, situat în Ghimpaţi, tarla 112, parcela 1012, jud. Giurgiu, având număr cadastral/topografic 31237, înscris în cartea funciară numărul 31237 a localității Ghimpaţi, jud. Giurgiu.