Terenuri extravilan,Cascioarele,Calarasi

Descriere Licitație
Preț 2.647 Lei
Tip Cotă 1/3
Județ / Sector CALARASI
Localitate Cascioarele
Adresă Tarla 557, Parcela 48+++
Dosar nr. 759/2021
Dată licitație 23 octombrie 2023

.

.

.

.

In data de 23 OCTOMBRIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

DESCRIERE:

      1.COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 2.500 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 7/2, parcela 3, având număr cadastral/topografic 20549,         înscris în Cartea Funciară numărul 20549 a localității Căscioarele, jud. Călărași,

 1. COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 2.500 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 27, Parcela 46, având număr cadastral/topografic 21043, înscris în Cartea Funciară numărul 21043 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 2. COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 5.000 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 14, Parcela 10, având număr cadastral/topografic 20699, înscris în Cartea Funciară numărul 20699 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 3. COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 500 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 10/2, Parcela 15, având număr cadastral/topografic 193, înscris în Cartea Funciară numărul 193 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 4. COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință vie, în suprafaţă de 1.000 m.p., situat în Căscioarele, Tarla 557, Parcela 48, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 22205 (fost 21527, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi), înscris în Cartea Funciară numărul 22205 (fosta 21527, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi) a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 5. COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință pășune, în suprafaţă de 1.700 m.p. situat în Căscioarele, Tarla 554/1, Parcela 6, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 21525, înscris în Cartea Funciară numărul 21525 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 6. COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință pășune, în suprafaţă de 1.900 m.p. situat în Căscioarele, Tarla 553/1, Parcela 24, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 21524, înscris în Cartea Funciară numărul 21524 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 7. COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 3.300 m.p., situat în Căscioarele, Tarla 557/3, Parcela 52, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 22140 (fost 21522, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi), înscris în Cartea Funciară numărul 22140 (fostă 21522, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi) a localității Căscioarele, jud. Călărași.

DESCRIEREA TERENULUI:

Terenurile analizate sunt extravilane si au categorie de folosinta arabil sau pasune. Acestea sunt amplasate in extravilanul comunei Cascioarele, jud. Calarasi. Accesul catre terenuri se face pe drumuri de pamant agricole.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 20549 are o suprafata totala de 2.500 mp si este inscris in CF nr. 20549 UAT Cascioarele. Acesta are categorie de folosinta arabil, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. La data
inspectiei terenul era cultivat.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 21043 are o suprafata totala de 2.500 mp si este inscris in CF nr. 21043 UAT Cascioarele. Acesta are categorie de folosinta arabil, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. La data
inspectiei terenul era folosit pentru agricultura. Lotul de teren identificat cu numar cadastral 20699 are o suprafata totala de 5.000 mp si este inscris in CF nr. 20699 UAT Cascioarele. Acesta are categorie de folosinta arabil, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. La data inspectiei terenul era cultivat.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 193 are o suprafata totala de 500 mp si este inscris in CF nr. 193 UAT Cascioarele.
Acesta are categorie de folosinta arabil, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. La data inspectiei terenul era viran, necultivat.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 22205, fost 21527 are o suprafata totala de 1.000 mp si este inscris in CF nr. 22205 UAT Cascioarele. Acesta are categorie de folosinta vie, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. La data
inspectiei pe teren nu se mai afla cultura de vita de vie acesta fiind viran, probabil folosit in scop agricol.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 21525 are o suprafata totala de 1.700 mp si este inscris in CF nr. 21525 UAT Cascioarele. Acesta are categorie de folosinta pasune, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este in panta usoara.
La data inspectiei terenul era viran, respectiv pasune.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 21524 are o suprafata totala de 1.900 mp si este inscris in CF nr. 21524 UAT Cascioarele. Acesta are categorie de folosinta pasune, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este in panta. La data
inspectiei terenul era viran, respectiv pasune.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 22140, fost 21522 are o suprafata totala de 3.300 mp si este inscris in CF nr. 22140 UAT Cascioarele. Acesta are categorie de folosinta arabil, are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. La data inspectiei terenul era folosit pentru agricultura.


LOCALIZARE:

Căscioarele este o comună în județul Călărași, formată numai din satul de reședință cu același nume. Comuna se află în extremitatea sud-vestică a județului, la limita cu județul Giurgiu și cu regiunea Silistra din Bulgaria, pe malul stâng al Dunării și pe
malul râului Zboiul, în zona unde acesta formează lacul Cătălui. Este traversată de șoseaua națională DN41, care leagă Oltenița de Giurgiu.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Căscioarele se ridică la 1.912 locuitori.
Activitatea preponderenta in zona este agricultura.
Terenurile evaluate se afla in extravilanul comunei Cascioarele. Accesul catre terenuri se face pe drumuri de pamant agricole.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:

 1. suma de 2.005 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 2.500 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 7/2, parcela 3, având număr cadastral/topografic 20549, înscris în Cartea Funciară numărul 20549 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 2. suma de 2.005 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 2.500 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 27, Parcela 46, având număr cadastral/topografic 21043, înscris în Cartea Funciară numărul 21043 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 3. suma de 4.010 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 5.000 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 14, Parcela 10, având număr cadastral/topografic 20699, înscris în Cartea Funciară numărul 20699 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 4. suma de 400 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 500 m.p. situat în Căscioarele, jud. Călărași, Tarla 10/2, Parcela 15, având număr cadastral/topografic 193, înscris în Cartea Funciară numărul 193 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 5. suma de 802 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință vie, în suprafaţă de 1.000 m.p., situat în Căscioarele, Tarla 557, Parcela 48, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 22205 (fost 21527, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi), înscris în Cartea Funciară numărul 22205 (fosta 21527, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi) a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 6. suma de 1.363 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință pășune, în suprafaţă de 1.700 m.p. situat în Căscioarele, Tarla 554/1, Parcela 6, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 21525, înscris în Cartea Funciară numărul 21525 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 7. suma de 1.524 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință pășune, în suprafaţă de 1.900 m.p. situat în Căscioarele, Tarla 553/1, Parcela 24, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 21524, înscris în Cartea Funciară numărul 21524 a localității Căscioarele, jud. Călărași,
 8. suma de 2.647 lei, pentru COTA de 1/3 din imobilul compus din teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 3.300 m.p., situat în Căscioarele, Tarla 557/3, Parcela 52, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 22140 (fost 21522, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi), înscris în Cartea Funciară numărul 22140 (fostă 21522, ca urmare a inscrierii sistematice si infiintarii de carti funciare noi) a localității Căscioarele, jud. Călărași.