Terenuri categoria intravilan Satu Mare si Ialomita

Descriere Licitație
Preț 189.315 Lei
Tip terenuri
Județ / Sector SATU MARE
Localitate SATU MARE
Adresă str. Zen
Dosar nr. 1302/2022
Dată licitație 10 iulie 2023

.

.

.

.

.

.

.

In data de 10 iulie 2023, ora 12.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a imobilelor deținute de debitorul CHIFOR FILOMENA PATRICIA, după cum urmează:

DESCRIERE:

 

1. teren intravilan situat în sat Ion Ghica, comuna Ciulnița, str. Spicului nr. 2, colț cu str. Traian, jud. Ialomița, în suprafață de 2.530 m.p (din acte) si 2.757 m.p (măsurată), categoria curți construcții (392 m.p) și arabil (2.365 m.p), identificat cu număr cadastral 20948, înscris în Cartea Funciară nr. 20948 a localității Ciulnita (construcția anexă fiind demolată),
2. teren intravilan situat în Satu Mare, str. Zen, jud. Satu Mare, in suprafață de 464 m.p, categoria de folosință arabil, identificat cu număr cadastral 183938 inscris in Cartea Funciară nr. 183938 a localității Satu Mare.DESCRIERE

Extras CF actual: 20948 Ciulnița
Extras CF vechi: 407 Ion Ghica
Nr. cad. vechi: 729
Tipul proprietăţii: teren parcelabil/construibil în zonă rezidențială, la marginea satului Categorie de folosinţă teren: curţi construcţii (392mp) și arabil (2.365mp)
Caracteristicile esenţiale ale localităţii: mică localitate rurală (sat) situată pe un drum județean
secundar (DJ201) cu trafic redus, fără cale ferată, mai departe de autostradă (cca.24km), aproape de municipiul reşedinţă de judeţ (cca.7km), având activitate preponderent agricolă, slab dezvoltată, fără industrie, fără investitori importanţi, având impozitare prohibitivă dezvoltării firmelor, depopulată, având şomaj redus
Caracteristicile esenţiale ale zonei: rurală puțin îngrijită, cu servicii slab dezvoltate, fără estetică
arhitecturală, cu spaţii excedentare greu vandabile/închiriabile Amplasament – zona/tip: la marginea localităţii/rezidențială şi agricolă cu aspect neîngrijit Căi de acces: drum public pietruit 2 benzi (str.Spicului și str.Traian),
derivat din drum asfalt 2 benzi (DJ201)
Utilităţi branşate/disponibile: energie electrică, CATV, apă; gaz metan (în curs de finalizare) Elemente de tip excepţional: Nu sunt înregistrate drepturi de servitute pentru acces/tranzit/utilităţi. Scopul activului: teren pentru casă familială
Situaţia activului: teren împrejmuit cu construcție anexă demolată
teren relativ plan și fără drenaj.

Extras CF actual: 183938 Satu Mare
Extrase CF vechi: CF actual a fost dezmembrat din 183014 Satu Mare (conform PUZ
cu destinație de ansamblu rezidențial locuințe individuale P/P+1, aprobat prin H.C.L. 200/26.09.2019 și CU 552/10.08.2020), anterior dezmembrat din CF 180128 Satu Mare, care a rezultat din comasarea CF 169189, 173097 Satu Mare
Nr. cad. vechi: Lot 43 (dezmembrare conform PUZ)
Nr. top. vechi: neprecizat
Tipul proprietăţii: teren rezidențial la periferia municipiului Categorie de folosinţă teren: arabil
Proprietar: dna.Chifor Filomena-Patricia (divorțată) Suprafaţă clădiri/spaţii în proprietate şi evaluate – cca.: 0 mp.Adc
Suprafaţă teren în proprietate şi evaluată – cca.: 464 mp – parțial îngrădită cu un gard inestetic
neterminat și supradimensionat, asemănător cu cel de la o unitate militară

 

Licitaţia începe de la preturile de mai jos, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1. 189.315 lei pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 20948 a localității Ciulnița,
  2. 122.289 lei pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 183938 a localității Satu Mare