TEREN INTRAVILAN si CONSTUCTII – situate în Bucuresti, Intrarea Neatârnarii, sector 1 – dosar nr. 3389/2023

Descriere Licitație
Preț 1.069.819 Lei
Tip IMOBIL
Județ / Sector SECTOR 1
Localitate BUCURESTI
Adresă Intrarea Neatârnarii, nr. 4,
Dosar nr. 3389/2023
Dată licitație 4 aprilie 2024

 

 

 

 

 

 

 

LICITATIA NU VA MAI AVEA LOC –  SUSPENDATA LA CEREREA CREDITORULUI

 

In data de 04 APRILIE 2024, ORA 12:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

 

 

 

Imobilul situat in Municipiul Bucuresti, Intrarea Neatârnarii, nr. 4, sector 1, compus din: teren in suprafata totala de 376 mp (conform masuratorilor cadastrale) si 378 mp (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu destinatie intravilan, categoria de folosinta curti/constructii, identificat cu numar cadastral 244242 + constructia C1 reprezentata de locuinta unifamiliala, in suprafata construita la sol de 69 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu o suprafata construita desfasurata de 69 mp, identificata cu numar cadastral 244242-C1 + constructia C2 reprezentata de anexa gospodareasca, in suprafata construita la sol de 8 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), identificata cu numar cadastral 244242-C2 + constructia C3 reprezentata de anexa-depozitare, in suprafata construita la sol de 3 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), identificata cu numar cadastral 244242-C3, toate intabulate in Cartea Funciara nr. 244242 a Sectorului 1 Bucuresti

 

DESCRIERE:

TERENUL: are o suprafață totală de 376,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 378,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 10,58 ml, la drumul de acces (Intrarea Neatârnării). Partea din spate este ușor mai îngustă. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara.

Este estimată o arie de teren în surplus, în planul secund, pe circa jumătate din suprafață, din cauza poziționării casei și situării în calcan cu o clădire mică (restricții regim înălțime la calcan, conform regulilor de urbanism).

CLĂDIRE C1 – Locuință, cu regim de înălțime Parter , este estimată ca fiind compartimentată în aproximativ 3 camere, în lipsa unor relevee, pe baza dimensiunii construite la sol și ferestrelor vizibile. Suprafața utilă posibilă poate fi de circa 53 m² conform raportului uzual dintre aria construită și aria utilă (vz analiza de piață Cap. IV.2).  Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 1954 (aprox.) (conform documentelor puse la dispoziție), fiind observate lucrări de renovare generală, considerată ca o renovare capitală, cu vechime efectivă de circa 6 ani.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:
Structura este de tip zidărie portantă, cu pereți perimetrali din cărămidă plină, considerați ca izolați termic cu polistiren și compartimentări interioare din cărămidă plină. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat.

Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică (tablă de tip Lindab), schimbată recent.

Finisaje: (fără inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Nivelul general al finisării este considerat Mediu+.

EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan, de o calitate medie+. Ușa de la intrare este din PVC, de un nivel calitativ mediu+. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu+. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate medie+, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie+. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie+. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips, ce maschează spoturi luminoase de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate medie+.

Instalațiile existente în clădire:
a) Electricitate de 220 V c.a./ panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;
b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz);
c) Apă curentă, alimentată din sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează către sistemul centralizat de colectare al localității;
d) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate medie+, (fără inspecție interioară efectuată);
e) Instalație de răcire – nu;
f) Internet/TV – linii încastrate, alimentat din liniile de pe stradă;
g) CCTV / smartcontrol – necunoscut.
Anexele C2 și C3 sunt considerate anexe gospodărești (mici magazii) cu pondere valorică mică.

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare.

 LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Nord-Vest a municipiului București, în microzona Bucureștii Noi – Dămăroaia. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Nord-Est, la circa 150 ml – intersecția dintre bd. Gloriei și str. Neatârnării; în partea de Sud-Vest, la circa 500 ml – intersecția dintre bd. Gloriei, str. Jiului și bd. Bucureștii-Noi.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie/peste medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (bd. Bucureștii-Noi, str. Jiului, bd. Gloriei).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord-Est: proprietate similară, în calcan, proprietate privată, cu îngrădire;
b) Nord-Vest: proprietate similară, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud-Est: drum public pentru acces (Intrarea Neatârnării), cu îngrădire;
d) Vest: proprietate similară, proprietate privată, cu îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 50 ml, se realizează pe un drum public de acces, de dimensiuni sub medii, de o calitate generală medie (Intrarea Neatârnării, din str. Neatârnării), drum care se înfundă. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Bucureștii-Noi). Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, tramvaie, microbuze în regim maxi-taxi; cea mai apropiată stație de metrou, „Jiului”, se află la o distanță de aproximativ 600 ml spre Sud-Vest.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni medii; magazine în număr suficient; piață de legume, fructe și produse alimentare diverse în apropiere.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.
Date fiscale aprox.:
Rangul localității – 0 , Zona în cadrul localității – B
Bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente – NU
An edificare clădire (PIF) – 1954 ; Vechime clădire – 70,00 ani
Arie construit desfășurată (Adc) considerată – 69,00 (arie utilă 53,00 m² )
Renovări majore conform accepțiunii date în normele Codului Fiscal – DA (vz descriere imobil Cap. II.4)
Starea tehnică a clădirii – Foarte buna ; Mediul de folosință în care se află clădirea – În_mediu_normal . Finisaje – Mediu. Structura – cadre din beton armat
Teren ocupat – 69,0 m² , Teren liber – 307,00 m².

 Licitaţia începe de la pretul de 1.069.819 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.