TEREN INTRAVILAN SI CONSTRUCTIE TIP DUPLEX BUCURESTI SECTOR 6

Descriere Licitație
Preț 1.073.658 Lei
Tip Constructie + Teren
Județ / Sector sector 6
Localitate BUCURESTI
Adresă str. Drumul Belsugului nr. 100B
Dosar nr. 750/2021
Dată licitație 10 octombrie 2022

.

.

.

.

.

.

.

.

.

In data de 10 OCTOMBRIE 2022, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul este situat în Bucureşti, str. Drumul Belsugului nr. 100B, Sector 6, având număr cadastral/topografic 208307, înscris în Cartea Funciară numărul 208307 a localității Sector 6, București, compus din teren intravilan în suprafaţă de 517 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 517,20 m.p. (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), construcţie cu regim de înălţime P+1E+Mr, respectiv C1 – clădire tip duplex (două unități locative) în suprafață construită la sol de 211 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, extrasului de carte funciară) cu o suprafață construită desfășurată de 490,2 m.p. si C2 – anexă neintabulată (construcție usoară) în suprafață construită la sol de cca 10 m.p. precum şi dreptul de folosinţă asupra lotului 9, situat în Bucureşti, str. Drumul Belsugului nr. 98-100, sector 6, în suprafaţă totală de 463,82 m.p., reprezentând cale de acces, identificat cu nr. cad. 202273, intabulat in Cartea Funciara nr. 202273 a Sectorului 6 Bucuresti.LOCALIZARE

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Vest a municipiului București, în microzona Militari – Apusului.

PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Est, la circa 140 ml – Tipografia Națională; în partea de Nord, la circa 500 ml – limita administrativă cu comuna Chiajna – zona Militari Residence; în partea de Sud, la circa 600 ml – intersecția dintre bd. Iuliu Maniu și Drumul Bacriului.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie, precum și cu spații industriale de producție, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (bd. Iuliu Maniu). Zona este una în general relativ dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general mediu.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: locuințe similare, proprietate privată, cu îngrădire;
b) Est: locuințe similare, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum privat și apoi public, pentru acces (Drumul Belșugului), cu îngrădire;
d) Vest: locuințe similare, proprietate privată, cu îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de o calitate medie. Ultimul segment de drum, pe o distanță de peste 250 ml, se realizează pe un drum public de acces, pietruit, relativ îngust maxim o bandă de mers/sens), de o calitate generală satisfăcătoare. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Iuliu Maniu). Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, trolee și microbuze în regim maxi-taxi la 600 ml Sud (la bd. Iuliu Maniu); cea mai apropiată stație de metrou, „Păcii”, se află la o distanță de aproximativ 1,3 km ml spre Sud-Est.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită nesatisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale, la peste 1 km.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz cu rețele trase și racordate; apă și canalizare în regie proprie.DESCRIEREA PROPRIETATII

TERENUL: are o suprafață totală de 517,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 517,20 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 16,00 ml, la drumul de acces (drum privat și apoi Drumul Belșugului). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus, terenul actual fiind propus spre dezmembrare în trei loturi (unul sub clădire, unul pentru unitatea locativă U2, din spate, iar al treile pentru unitatea locativă din față (U1)).

CLĂDIRE C1 – Locuință de tip duplex, cu regim de înălțime P+1E+Mr , este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2008 (aprox.) (conform documentelor puse la dispoziție/istoricului prin satelit), conform autorizației anexate eliberate în anul 2007 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2008.
Clădirea C1 beneficiază de o extindere cu balcon, pe structură din lemn, pentru etajul din spate, în plus față de planurile avute la dispoziție, în colțul dinspre N-V, cu o suprafață estimată de circa 8 m².

Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Nivelul general al finisării este considerat Mediu. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan.. Ușa de la intrare este din PVC, cu geam termopan, de un nivel calitativ mediu. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate medie, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips. Tâmplăria interioară: este din lemn / PVC, de o calitate medie.

An edificare clădire (PIF) – 2008 ; Vechime clădire – 13,00 ani
Arie construit desfășurată (Adc) considerată – 490,20 (arie utilă 386,37 m² )

Licitaţia începe de la pretul de 1.073.658,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.