Teren intravilan și construcție + 2 IMOBILE TERENURI EXTRAVILAN – Varasti, Giurgiu

Descriere Licitație
Preț 385.803 Lei
Tip terenuri extravilan
Județ / Sector GIURGIU
Localitate VARASTI
Adresă 1.teren intravilan+constructie 2.teren extravilan în suprafață de 3.950 m.p 3. teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p,
Dosar nr. 1191/2021
Dată licitație 11 iulie 2023

 

 

In data de 11 iulie 2023 ora 13.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului garant ipotecar BUDĂI ADRIANA VALENTINA, respectiv:

 

 

1.teren intravilan în suprafață de 452 m.p din acte (441 m.p din măsurători), identificat cu număr cadastral 1718, construcție în suprafață de 79 m.p, având număr cadastral 1718-C1 și construcție în suprafață de 118 m.p, având număr cadastral 1718-C2, situat în localitatea Vărăști, Șos. Principală nr. 84, jud. Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr. 31382 a localității Vărăști,

2. teren extravilan în suprafață de 3.950 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31401 a localității Vărăşti, jud. Giurgiu, având număr cadastral 1263,
3. teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31402 a localității Vărăşti, având număr cadastral 1265.DESCRIEREA TEREN EXTRAVILAN:

Proprietatea imobiliară este compusă din 2 loturi de teren extravilan situate în localitatea Varasti, Com. Varasti, jud. Giurgiu, intr.-o zona agrícola la limita cu judetul Ilfov, respectiv la nord-est de localitatea Dobreni. Terenurile analizate sunt alipite si au o suprafață totala de 6.450 mp, categoria de folosință arabil, formă relativ regulată (dreptunghi), sunt plane din punct de vedere topografic și are o deschidere de circa 28 ml la drum de exploatare, drum de pamant.
Vecinătățile sunt reprezentate de terenuri agricole cultivate.

DESCRIERE TEREN INTRAVILAN+CONSTRUCTIE:

Descrierea terenului
Terenul evaluat este situat in intravilanul comunei Varasti, sat Varasti, jud. Giurgiu, pe strada Principala, DJ401, la intersectia acestuia cu strada Sondelor. Acesta are o suprafata masurata de 441 mp, respectiv 452 mp din cate, forma regulata si este plan din punct de vedere topografic. Terenul este partial imprejmuit cu un gard din zidarie cu profile metalice si soclu din beton.
Terenul are dubla deschidere fiind situat pe colt, accesul se realizeaza direct din DJ 401 la care exista o deschidere de circa 14 ml.
Din punct de vedere cadastral terenul este inscris in CF 31382 UAT Varasti, are nr cad 1718, este incadrat in intravilan si are categoria de folosinta curti constructii.
Utilitatile existente pe teren sunt: apa curenta si electricitate. 1.5

Descrierea constructiilor
Pe terenul aferent proprietatii a fost identificata o cladire cu regim de inaltime P+M, cu o suprafata construita la sol de de 197 mp (conform Extrasului de carte funciara pentru informare) si suprafata construit desfasurata de 335 mp, estimata. Solutia constructiva presupunem presupunem ca include fundatii continue din beton armat, structura din zidarie si acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica. Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.
Finisajele exterioare sunt realizate din tencuieli si zugraveli de fatada.
Finisajele interioare presupunem ca sunt medii si constau in pardoseli acoperite cu gresie sau parchet si pereti zugraviti si acoperiti cu vopsea lavabila sau faianta.Macro locație:

Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al fluviului. Amplasarea pe malul Dunării de-a lungul a 72 km conferă judeţului posibilitatea de a avea legături fluviale cu ţările riverane şi Marea Neagră.Giurgiu este un important punct de trecere a frontierei pentru traficul de mărfuri şi persoane. Municipiul reședință de județ reprezintă unul dintre cele mai importante porturi româneşti la Dunăre. Sectorul industriei este susținut în nordul judeţului, unde sunt în exploatare zăcăminte de ţiţei, iar din albiile Dunării şi râurilor ce străbat judeţul sunt extrase nisipuri şi pietrişuri.

Micro locație:

Vărăști (în trecut, Vărăști-Obedeni) este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Dobreni și Vărăști (reședința). Se învecinează la nord cu Frumușani, la vest cu Berceni, la sud-vest cu Vidra, la sud cu Colibași și la est cu Valea Dragului. Comuna se află la marginea estică a județului, pe malul stâng al Sabarului, la limita cu județul Ilfov și județul Călărași. Este străbătută de șoseaua județeană DJ401, care o leagă spre sud-est de Valea Dragului, Herăști și Hotarele (unde se termină în DN5A) și spre nord în județul Ilfov de Vidra, Berceni și de București. Din acest drum, la Dobreni se ramifică șoseaua județeană DJ412, care duce spre sud-vest la Colibași, Comana (unde se intersectează cu DN5A) și Prundu (unde se termină în DN41) Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vărăști se ridică la 6.317 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.504 locuitoriși Măgurele.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1. 385.803,75 lei pentru imobilul teren intravilan și construcție situat în localitatea Vărăști, Șos. Principală nr. 84, jud. Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr. 31382 a localității Vărăști, având numere cadastrale 1718, 1718-C1 și 1718-C2,
  2. 26.141,25 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 3.950 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31401 a localității Vărăşti, jud. Giurgiu, având număr cadastral 1263,
  3. 16.500,75 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31402 a localității Vărăşti, având număr cadastral 1265.