TEREN IN COM.CORNETU, JUD. ILFOV

Descriere Licitație
Preț 34.680 Lei
Tip TEREN
Județ / Sector Ilfov
Localitate Cornetu
Adresă com. Cornetu, jud. Ilfov, tarla 8,
Dosar nr. 755/2021
Dată licitație 23 iunie 2023

In data de 23 IUNIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul TEREN extravilan în suprafaţă de 627 m.p., situat în com Cornetu, jud. Ilfov, având număr cadastral 54532, înscris în Cartea Funciară numărul 54532 a localităţii Cornetu, jud. Ilfov, împreună cu COTA indiviză de 73,15% din imobilul teren în suprafaţă de 1.619 m.p., situat în com. Cornetu, jud. Ilfov, tarla 8, parcela 25/19, având număr cadastral/topografic 54514, înscris în Cartea Funciară numărul 54514 a loc. Cornetu, jud. Ilfov, ce are ca destinaţie drum acces.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat in câmp, în partea de Sud-Vesta localității Cornetu, în apropierea digului lacului de acumulare Mihăilești. PUNCTE DE REPER(linii pietonale) : în partea de Vest, la circa 550 ml –lacul Mihăilești; în partea de Nord-Est, la circa 2150 ml –Aerodromul Clinceni, în partea de S-E, la circa 1,35 km strada Amurgului (zona asfaltată);ZONA:

Zona este una în general nedezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (periferia Mun. București, Sos. Alexandriei –Bragadiru).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: teren liber;

b)Est: teren liber;

c)Sud: drum public pentru acces și o clădire;

d)Vest: teren liber.

Accesul în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, la nivelul str. Garoafei–la cca 1,35 km depărtare de Imobilul Subiect), iar din acest punct, pe str. Amurgului, drum pietruit pe circa 500 ml, iar până la Imobilul Subiect, pe o porțiune de circa 700 ml, drum de acces neamenajat (drum de exploatare agricolă). Traficul auto este unul scăzut. Transportul în comun este disponibil la un nivel mediu, de linii regulate în regim maxi-taxi sau transport interurban, ce fac legătura cu mun. București la nivelul DN6.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale(DN6 –Șos. Alexandria-București, la circa 2 km).

Utilități existente în zonă: electricitate, fără date cunoscute privind racordurile (evaluarea este realizată în ipoteza posibilității racordului la electricitate).


DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 528,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 528,00m² (conform actelor), cu o deschidere de 21,00ml, și acces la drumul privat pentruacces. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă pătrată.

Împrejmuire și amenajări teren:

Terenul nu este amenajat.

OBSERVAȚII: Nu sunt cunoscute eventuale limitări in utilizarea sau dezvoltarea ulterioară a terenului, evaluarea fiind realizată în ipoteza lipsei oricăror limitări de acest fel.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: NU.

Licitaţia începe de la pretul de 34.680 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.