Teren în suprafață de 9.929,08 m.p,Corbeanca, sat Tamasi

Descriere Licitație
Preț 1.569.250 Lei
Tip teren
Județ / Sector ILFOV
Localitate Corbeanca
Adresă Tarla 105, Parcela A307/4,
Dosar nr. 2281/2023
Dată licitație 10 noiembrie 2023

.

.

.

.

În data de 10 NOIEMBRIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat in Corbeanca, sat Tamasi, Tarla 105, Parcela A307/4, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 3258, întabulat în Cartea Funciară nr. 105470 a loc. Corbeanca, jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 9.929,08 m.p., conform măsurătorilor cadastrale și extrasului de carte funciară pentru informare (10.000 m.p., conform actelor de proprietate), cu destinație extravilan, categoria de folosință arabil, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.LOCALIZARE

Localizare: Imobilul Subiect este situat izolat, în partea de Sud-Vest a comunei Corbeanca, în microzona sat Tamași/Sportului. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Nord-Vest, la circa 1,35 km – Stadionul de fotbal Corbeanca/acces la drumul principal al zonei – Șos. Unirii; în partea de Est, la circa 850 ml – traseul viitoarei autostrăzi de centură a mun. București; în partea de Vest, la circa 800 ml – diverse ansambluri rezidențiale cu case unifamiliale – My Corbeanca, Corbeanca Nest, Green Residence, etc. Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu ansambluri rezidențiale cu case de o calitate medie/peste medie, precum și cu spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Șos. Unirii). Zona este una în general relativ dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general peste medie, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: drum public pentru acces (De 306), cu îngrădire;
b) Est: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire;
d) Vest: teren liber, rest curte, proprietate privată, cu îngrădire

Utilități existente în zonă: electricitate și gaz observate la strada Sportului (cel mai apropiat racord la 700- 800 m distanță Nord/Vest). Nu sunt comunicate date, avize, sau alte informații privind utilitățile zonei, sau traversările existente în zonă.

Imobilul Subiect dispune de furnizarea electricității prin kit de panouri fotovoltaice.DESCRIERE

TERENUL: are o suprafață totală de 9.929,08 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 10.000,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 19,51 ml, la drumul de acces (De 306). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Este estimată o arie de teren în exces, pe marginea dinspre Nord, unde se suprapune Imobilul Subiect cu drumul public De 306, pe circa 68 m² conform geometriei avizate la cele două imobile (lot/drum). Aceeași suprapunere este observată și cadastrată ca atare și la alte loturi din același aliniament cu Imobilul Subiect, la Est – vz schițe mai sus.

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat prin nivelare, pietruire și aplicare mixturi pe unele zone, pentru a permite un trafic auto pe amplasament (terenul este utilizat drept garaj și spații depozitare materiale și utilaje construcții). Latura dinspre Nord are o poartă metalică culisantă și o poartă pietonală, latura dinspre Est este îngrădită cu plasă metalică zincată pe stâlpi metalici, pe o lungime de circa 376 ml. Dea lungul căreia sunt montați mai mulți stâlpi metalici pentru iluminat platformă (circa 10 observați). Imobilul Subiect este amenajat conform descrierii doar pe segmentul din față (Nord). Pe segmentul de la mijloc sunt depozitate cantități importante de materii prime pentru construcții, iar segmentul dinspre Sud este integral agricol/neamenajat.

Terenul dispune de anexe: Da – neincluse în evaluare:
– containere modulare utilizate pentru birouri, lângă marginea dinspre Nord, amplasate circa jumătate
pe Imobilul Subiect.
– Magazie cu închideri perimetrale din panouri din plasă zincată;
– Stive din materii prime utilizate în construcții;
– Kit pentru furnizarea electricității pe amplasament (kit panouri fotovoltaice, linii electrice, camere
video, etc).

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.
Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate (în regie proprie – panouri fotovoltaice – neincluse în evaluare).

Licitaţia începe de la pretul de 1.569.250 lei (tranzacție scutită din punct de vedere al T.V.A. în acord cu disp. art. 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal), reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.