Teren forestier 82.000 mp Timiș

Descriere Licitație
Preț 97.226 Lei
Tip Teren extravilan
Județ / Sector Timiș
Localitate Bara
Adresă Comuna Bara
Dosar nr. 981/2020
Dată licitație 5 decembrie 2023

In data de 05 decembrie 2023, ora 12.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul este situat în localitatea Bara, jud. Timiș, compus din teren extravilan în suprafață de 82.000 m.p, categoria de folosință forestier, întabulat în Cartea Funciară nr. 404958 a localității Bara, având număr cadastral 404958.LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat în câmp, în partea de Vest a satului Cladova, sau la Sud de satul Lăpușnic. PUNCTE DE REPER(linii pietonale) : în partea de Est, la circa 2,6 km–satul Cladova/DJ609;în partea de Nord, la circa 2,2 km–satul Lăpușnic; în jur doar terenuri mixte (agricole și pădure).

Zona:

Destinația generală a terenurilor din zona apropiată este una eminamente agricolă și forestieră, iar de-a lungul drumurilor, cu sate izolate, de mici dimensiuni, de o calitate inferioară. Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general scăzut, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (Lugoj, sau mai departe, mun. Timișoara).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: terenuri mixte (agricole și forestiere), proprietate privată, fără îngrădire;

b)Est: terenuri mixte (agricole și forestiere), proprietate privată, fără îngrădire;

c)Sud: terenuri mixte (agricole și forestiere), proprietate privată, fără îngrădire;

d)Vest: terenuri mixte (agricole și forestiere), proprietate privată, fără îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate între satele zonei. Ultimul segment de drum, pe o distanță de peste 2,6 km se realizează doar pe drumuri agricole, neamenajate și impracticabile în condiții meteo nefavorabile. Transportul în comun este slab dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, microbuze în regim maxi-taxi la peste 7 km Sud.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită nesatisfăcător cu puncte comerciale, spații social-urbane sau puncte dezvoltate în industria forestieră.

Utilități existente în zonă: la peste 2,6 km.

Date fiscale aprox.: Rangul localității –IV, Zona în cadrul localității –C /Teren ocupat –0,0m² , Teren liber –82.000,00m².DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL:

Are o suprafață totală de 82.000,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 82.000,00m² (conform actelor), cu o dublă deschidere deaprox.100,00ml, la drumuri forestiere de acces, neamenajate. Din punct de vedere topografic, acesta este aproximativ Plan, cu ușoare înclinații, având o formă neregulata. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

Răspuns furnizat de către Ocolul Silvic Timișoara ”În completarea adresei nr. 174/19.01.2021, vă comunicăm că suprafața indicată de dumneavoastră a fost identificatăca făcând parte din amenajamentul silvic U.P. X Paniova, U.A. 188A.

Compoziția arboretului actual este: 60% Tei, 20% Stejar pedunculat, 10% Cer, 10% Carpen.

Vârsta: 60 ani.

Volum total la nivel de U.A.: 2.614 mc

Volum prevăzut de extras în deceniu: 146 mc (14,6 mc/an).

Lucrări propuse: rărituri

Menționăm că suprafața respectivă nu este cuprinsă în arii protejate.”

Date suplimentare: La 8hectare, poate fi exploatată cantitatea de 5m³/an/ha –40 m³/an/ha total, marcați.

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: nu.

Licitaţia începe de la pretul de 97.226,25 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.