COTA DE ½ teren extravilan situat satul Grecii de Jos

Descriere Licitație
Preț 32.177 Lei
Tip teren extravilan
Județ / Sector Ialomița
Localitate Grecii de Jos
Adresă tarla 239/3, parcela 42/2; tarla 430/5, parcela 8,
Dosar nr. 2266/2022
Dată licitație 25 septembrie 2023

.

.

.

.

In data de 25 SEPTEMBRIE 2023, ORA 11:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

DESCRIERE:

 

  1. COTA DE ½ din imobilul situat satul Grecii de Jos, județul Ialomița, tarla 239/3, parcela 42/2, reprezentat de teren extravilan, în suprafață de 6.700 m.p. având numar cadastral 22741, intabulat în Cartea Funciară nr. 22741 Fierbinti- Tirg

 

  1. COTA DE ½ din imobilul situat satul Grecii de Jos, județul Ialomița, tarla 430/5, parcela 8, reprezentat de teren extravilan, în suprafață de 20.000 m.p. având numar cadastral 22758, intabulat în Cartea Funciară nr. 22758 Fierbinti Tirg.


LOCALIZARE

Orasul Fierbinti-Targ este situat in extremitatea vestica a judetului Ialomita, la aproximativ 35 km de Bucuresti si la aproximativ 25 km de Urziceni. Orașul se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Ilfov, pe malurile râului Ialomița, la coada lacului Dridu pe care acest râu îl formează chiar înainte de confluența sa cu Prahova. Prin oraș trece șoseaua județeană DJ101, care îl leagă spre est de Dridu și Jilavele (unde se termină în DN1D), și spre vest în județul Ilfov de Nuci, Moara Vlăsiei, Balotești (unde se intersectează cu DN1), Corbeanca și Buftea (unde se termină în DN1A). Unitatea administrativ teritoriala a fost declarata oras in
anul 2004 coform Legii nr.83/2004. Localitatea Fierbinti-Targ se compune din orasul Fierbinti-Targ si satele apartinatoare : Fierbintii de Sus, Fierbintii de Jos si Grecii de Jos.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Fierbinți-Târg se ridică la 4.969 de locuitori.
Suprafata teritoriului administrativ este de 5.715 ha , din care teren intravilan 551 ha si teren extravilan 5.164 ha.
Activitatea preponderenta in zona este agricultura.
Terenurile evaluate se afla in extravilanul satului Grecii de Jos. Accesul catre terenuri se face pe drumuri de pamant agricole.DESCRIERE

Terenurile analizate sunt extravilane si au categorie de folosinta arabil. Acestea sunt amplasate in extravilanul satului Grecii de Jos, sat apartinator de orasul Fierbinti Tirg. Accesul catre terenuri se face pe drumuri de pamant agricole.
Lotul de teren identificat cu numar cadastral 22741 are o suprafata totala de 6.700 mp, si este inscris in CF nr. 22741 UAT Fierbinti Tirg. Lotul de teren identificat cu numar cadastral 22758 are o suprafata totala de 20.000 mp, si este inscris in CF nr. 22758 UAT
Fierbinti Tirg. Acestea au o forma regulata si din punct de vedere topografic sunt plane.
La data inspectiei terenurile erau cultivate.
Tip drum de acces: la data inspectiei accesul catre loturile de teren se face pe drumuri de pamant agricol
Vecinatati: terenuri agricole
Utilitati: nu

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:

  • 10.643 lei pentru COTA DE ½ din imobilul situat satul Grecii de Jos, județul Ialomița, tarla 239/3, parcela 42/2, reprezentat de teren extravilan, în suprafață de 6.700 m.p. având numar cadastral 22741, intabulat în Cartea Funciară nr. 22741 Fierbinti- Tirg
  • 32.177 lei pentru COTA DE ½ din imobilul situat satul Grecii de Jos, județul Ialomița, tarla 430/5, parcela 8, reprezentat de teren extravilan, în suprafață de 20.000 m.p. având numar cadastral 22758, intabulat în Cartea Funciară nr. 22758 Fierbinti Tirg.