TEREN + CASĂ JUD. GIURGIU

Descriere Licitație
Preț 252.157 Lei
Tip CASA
Județ / Sector GIURGIU
Localitate SAT PALANCA
Adresă comuna Floresti-Stoenesti, sat Palanca
Dosar nr. 830/2020 si 1492/2020
Dată licitație 6 iulie 2022

In data de 06 IULIE 2022, ORA 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul este situat în comuna Floresti-Stoenesti, sat Palanca, judetul Giurgiu, compus din teren intravilan, identificat cu numar cadastral 1354, intabulat in Cartea Funciara nr. 33771 a localitatii Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, in suprafata de 700 mp, impreuna cu constructia locuinta edificata pe acesta, neintabulata, cu o suprafata de 169 mp.DESCRIERE TEREN:

Terenul evaluat este situat în intravilanul satului Palanca, are o forma regulata si este plan din punct de vedere topografic. Terenul este imprejmuit cu un gard din beton la strada si gard metalic pe latura dinspre strada Zorilor.

Terenul dispune de dubla deschidere: la strada Calea Domneasca si la strada Zorilor. Conform Planului de amplasament si delimitare a Imobilului deschiderea terenului este de 21,09 ml la Strada Calea Domneasca si 33,52 ml la strada Zorilor.

Utilitatile existente pe teren sunt electricitate. In cadrul inspectiei nu au fost identificate si alte utilitati existente.

Conform documentatiei disponibile, suprafata terenului este de 700 mp, terenul fiind identificat cu nr. cad 1354 si este inscris în cartea funciara nr. 33770 a localitatii Palanca.DESCRIERE CONSTRUCȚII:

Constructia identificata pe teren este reprezentata de o casa de locuit cu un regim de inaltime Parter, cu o suprafata construita de 169 mp (conform Adresei nr.6706 din 24.06.2021 emisa de Primaria Comunei Floresti-Stoenesti).

Deoarece nu s-a permis accesul pe proprietate, evaluatorul a apreciat ca structura de rezistenta a acestei constructii este din caramida portanta, avand in vedere tipul constructiilor existente in zona.

Acoperisul este tip terasa necirculabila iar tamplaria exterioara este din PVC;

Finisajele exterioare sunt realizate din tencuieli si zugraveli de fatada.

Accesul pe proprietate se face direct din strada Calea Domneasca prin intermediul unei porti de acces metalice.MACRO LOCAȚIE:

Județul Giurgiu este așezat în sudul țării, la granița cu Bulgaria, pe malul stâng al Dunării, în Câmpia Română. Este întins pe o suprafață de 3.526 kmp, fiind învecinat cu județele Călărași, Teleorman, Dâmbovița, Argeș și Ilfov. Are în componență 3 orașe (Giurgiu – reședința județului, Bolintin-Vale, Mihăilești), 51 comune și 166 sate. Fiind situat pe o zonă de câmpie întinsă, este străbătut de numeroase răuri (Argeș, Dâmbovița, Neajlov, Sabar etc), iar în zona localității Comana se afla Delta Neajlovului, respectiv Lacul Comana, o zonă ce a cunoscut o dezvoltare turististică în ultimii ani. Infrastructura județului este reprezentată de DN 5 (E85), ce face legătura între Capitală și Giurgiu, respectiv punctul de trecere al frontierei cu Bulgaria, DN 6, ce străbate județul de la Vest la Est, respectiv DN 5B si DN61, care fac legătura între Giurgiu și Autostrada A1.MICRO LOCAȚIE:

Comuna Floresti-Stoenesti, localitate a judeţului Giurgiu, este situata în partea de nord a judeţului, la 30 de km de Bucuresti si 100 de km de Municipiul Giurgiu; la sud este marginita de Autostrada Bucuresti-Pitesti, iar la vest de râul Arges.
Comuna este alcatuita din trei sate – Floresti, Stoenesti si Palanca – sate mari de peste 3000 de locuitori. Comuna Floresti-Stoenesti este asezata în plin centrul Câmpiei Române, la sud de câmpia de subsidenţa Titu, pe interfluviul Arges – Sabar, având o altitudine de 100 – 120 de metri. Vechimea celor trei sate este legata de evoluţia societaţii medievale românesti.
Comuna FLORESTI STOENESTI este o unitate administrativ-teritorială rurală. Faptul că este situată în apropierea capitalei oferă populaţiei acestei comune multe particularităţi demo-economice. Conform fişei localităţii de la Comisia Naţională de Statistică populaţia comunei Floresti-Stoenesti totaliza 9.028 locuitori în 2011, ceea ce situază această comună în rândul celor de mărime mijlocie dintre cele limitrofe Bucureştiului. Cei 9.028 de locuitori erau repartizaţi astfel: 2.075-STOENESTI, 4.211-FLORESTI şi 2.742–PALANCA.
Comuna Floresti-Stoenesti este străbătută, în partea vestica de Autostrada Bucureşti-Piteşti. Pe teritoriul comunei este amplasate pasajul denivelat de la km 30. Principala circulaţie rutieră a comunei este drumul judeţean nr. 401A, BOLINTIN VALE-PALANCA-STOENESTI-FLORESTI, drumul judetean 404 si drumurile comunale 148 si 156, asfaltate,care străbat aceste sate prin mijlocul lor.

Licitaţia începe de la pretul de 252.157 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.