NUDA PROPRIETATE ASUPRA teren în suprafață de 513 m.p

Descriere Licitație
Preț 131.098 Lei
Tip NUDA PROPRIETATE
Județ / Sector Bucuresti
Localitate Sector 2
Adresă Șos. Andronache nr. 122
Dosar nr. 792/2022
Dată licitație 19 iunie 2023

 

 

În data de 19 IUNIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

 

 

 

 

 

 

DESCRIERE:

NUDEI PROPRIETĂȚI, asupra imobilului compus din teren în suprafață de 513 m.p. (500 m.p. conform măsurători), situat în București, Șos. Andronache nr. 122 – str. Rariștei nr. 12, Sector 2, având număr cadastral 214593, înscris în Cartea Funciară numărul 214593 a Mun. București Sector 2, proprietatea debitorilor VENȚER NICULAE, cu domiciliul în Municipiul București, Șos. Andronache nr. 122, Sector 2 și VENȚER IOANA, cu domiciliul în Municipiul București, Șos. Andronache nr. 122, Sector 2.

 DESCRIERE:

TERENUL: are o suprafață totală de 500,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 513,00 m² (conform actelor), cu o deschidere principală de 7,78 ml, la drumul de acces (Șos. Andronache). Există acces secundar, pe un drum foarte îngust (pietonal), printr-o prelungire din str. Ion Chiriță. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Este estimată o arie de teren în surplus, pe zona din față foarte îngustă, ce conferă acces șa drumul principal, pe circa 195 m².

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este în curs de dezvoltare cu o clădire mare, de tip bloc apartamentat. Restul terenului este neamenajat (șantier în curs și depozitare materiale). Acesta dispune de anexe: Nu. Terenul este împrejmuit prin calcan clădiri învecinate, sau gard provizoriu metalic.
OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente lângă proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare (în limita celor observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc)

 LOCATIE:

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu case și blocuri de mici dimensiuni, de o calitate sub medie/medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Șos. Colentina, Șos. Fundeni). Zona este una în general relativ dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat media municipiului.
Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: drum public pentru acces (Șos. Andronache), cu îngrădire;
b) Est: locuință unifamilială, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum public pentru acces (prelungire îngustă din str. Ion Chiriță), cu îngrădire;
d) Vest: locuință unifamilială, proprietate privată, cu îngrădire.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, cu două benzi de circulație pe sens, de o calitate generală medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Șos. Andronache, Șos. Colentina). Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi, autobuze, tramvaie, la nivelul drumurilor principale. Există acces secundar, pe un drum foarte îngust, printr-o prelungire din str. Ion Chiriță.
Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni medii; magazine în număr suficient și hypermarket.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.

Licitaţia începe de la pretul de 131.098 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.