MARCA INREGISTRATA “MC MONI’S”

Descriere Licitație
Preț 120.190 Lei
Tip MARCA INREGISTRATA “MC MONI'S”
Județ / Sector
Localitate
Adresă
Dosar nr. 1696/2020
Dată licitație 22 august 2022

.

.

.

 

 

In data de 22.08.2022, ora 13.00, va avea loc la sediul Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii, în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a urmatoarelor bunuri mobile incorporale:

 

Marca înregistrată “MC MONIS” nr. 053268, culoare revendicată galben, acordată pe data de 21.05.2003 de către OSIM, nr. depozit M 2002 05358, proprietatea debitorului MC MONI’S S.R.L, având caracteristicile descrise in anexa I, ce face parte integrantă din prezentul anunțDESCRIERE:

Conform Certificatului de inregistrare a marcii cu nr. 053268, marca “MC MONI’S ” are o durata de protectie de 10 ani incepand cu 08.10.2002 pentru urmatoarele produse si servicii conform clasificarii NISA:

 

  • Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
  • Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
  • Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare publică.

In baza Legii nr.84/ 1998, art. 29, la cererea titularului, inregistrarea unei marci poate fi reinnoita la implinirea fiecarei termen de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.

Culori revendicate : galben

Stare legala: Inregistrata
Numar de depozit: M 2002 05348 Data de depozit: 08/10/2002
Prioritati invocate Nu exista informatii sau nu este cazul. Numar marca: 053268
Data acordare: 21.05.2003
Data expirare: 08.10.2022
Denumire: MC MONI’S Tipul marcii: Combinată
Lista de produse si/sau servicii clasificata Nisa:
• Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
• Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
• Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare publică.

Clase Vienna:240916 270501 290102Culori revendicate: galben
Numele si adresa solicitantului initial: SC MC MONI’S SRL Str. Dr. Primo Nebiolo nr. 1, sector 1, BUCUREŞTI

Numele si adresa mandatarului desemnat: Nu există sau nu este cazul

Numele si adresa titularului: SC MC MONI’S SRL Str. Dr. Primo Nebiolo nr. 1, sector 1, BUCUREŞTI

Apariţii BOPI
Nr. BOPI 5/2003 din data 31/05/2003, capitolul publicare legea 84
Nr. BOPI 2/2013 din data 28/02/2013, capitolul publicare legea 84

Pretul de incepere a licitaţiei conform art. 762 alin. 2 lit. f) C.p.c. este de 120.190 lei, inclusiv TVA.