Imobil situat în sat Cocora

Descriere Licitație
Preț 59.257 Lei
Tip IMOBIL
Județ / Sector IALOMITA
Localitate COCORA
Adresă str. Pinului nr. 5
Dosar nr. 2279/2022
Dată licitație 6 februarie 2024

.

.

In data de 06 februarie 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

 

 

 

 

Imobilul situat în sat Cocora, str. Pinului nr. 5, comuna Cocora, județul Ialomița, identificat cu număr cadastral 21335 şi întabulat în Cartea Funciară nr. 21335 a localităţii Cocora, compus din teren în suprafață de 1.966 m.p. (360 m.p. curți-construcții și 1.606 m.p. teren arabil) și construcțiile amplasate pe acesta: construcția C1 – locuință din paianță, cu nr. cadastral 21335-C1, cu o suprafață construită de 52 m.p, construcția C2 – anexă din paianță, cu nr. cadastral 21335-C2, cu o suprafață construită de 12 m.p, construcția C3 – anexă din lemn, cu nr. cadastral 21335-C3, cu o suprafață contruită de 11 m.p și construcția C4 – anexă din paianță, cu nr. cadastral 21335-C4, cu o suprafață construită de 28 m.p,

 

DESCRIERE:

Terenul are o suprafata masurata de 1.966 mp, din care o suprafata de 360 mp are categoria de folosinta curti-constructii si o suprafata de 1.606 mp are categoria de folosinta arabil.
Terenul are topografie plana si o deschidere la strada Pinului de 29 ml (conform Planului de amplasament). Terenul este imprejmuit la strada cu gard din beton si lemn, cu o poarta de acces pietonal/auto din fier.
Conform inspectiei si a documentatiei, pe teren sunt edificate urmatoarele constructii:
– o constructie locuinta – identificata cu nr. cadastral 21335-C1 – cu o suprafata construita la sol de 52 mp. Constructie din paianta cu un regim de inaltime parter. Anul construirii 1955. Nu are certificat de performanta energetica (conform descrierii din Extrasul de carte funciara pentru informare);
– o constructie anexa – identificata cu nr. cadastral 21335-C2 – cu o suprafata construita la sol de 12 mp. Constructie din paianta cu un regim de inaltime parter. Anul construirii 1960. Nu are certificat de performanta energetica (conform descrierii din Extrasul de carte funciara pentru informare);
– o constructie anexa – identificata cu nr. cadastral 21335-C3 – cu o suprafata construita la sol de 11 mp. Constructie din lemn cu un regim de inaltime parter. Anul construirii 1960. Nu are certificat de performanta energetica (conform descrierii din Extrasul de carte funciara pentru informare);
– o constructie anexa – identificata cu nr. cadastral 21335-C4 – cu o suprafata construita la sol de 28 mp. Constructie din paianta cu un regim de inaltime parter. Anul construirii 1960. Nu are certificat de performanta energetica (conform descrierii din Extrasul de carte funciara pentru informare);
In cadrul inspectiei s-a mai identificat o constructie cu destinatie garaj, neintabulata. Opinam ca aceasta constructie nu influenteaza valoarea de piata estimata.
La data inspectiei o parte din teren era folosita ca gradina aceasta fiind cultivata.
Tip drum de acces: strada neasfaltata.
Vecinatati: case si terenuri intravilane/extravilane agricole.
Utilitati: in zona s-a identificat doar racord la curent electric.LOCALIZARE:

Judetul Ialomita este situat în sud –estul României, ocupând o însemnată parte din subdiviziunea estică a Câmpiei Române, Bărăganul,fiind una dintre cele mai vechi unităţi administrativ teritoriale ale ţării. Suprafaţa totală a judeţului este de 4.453 km2 ; adică 1.9% din suprafaţa totală a ţării. La 31 decembrie 2013, organizarea administrativă a teritoriului acestui judeţ era următoarea: 7 municipii şi oraşe ( din care 3 municipii) , 59 comune şi 127 de sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Slobozia.
Economia judeţului Ialomiţa reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe suportul producţiei agricole dezvoltându-se, în special, industria alimentară. Mediul de afaceri este reprezentat la 1 iunie 2005 de un număr de aproape 9976 agenţi economici înmatriculaţi, din care cei mai mulţi sunt constituiţi în societăţi comerciale cu răspundere limitată (5505), asociaţii familiale (1885) şi activităţi cu caracter independent (1851). În judeţ sunt înmatriculate 185 de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social.
Industria judeţului Ialomiţa are ca principale ramuri: producerea îngrăşămintelor chimice, a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne şi a conservelor de legume, fructe şi carne, laptelui şi produselor lactate, pîine şi produse de panificaţie, în industria confecţiilor, tricotajelor şi materialelor de construcţii, producerea de aparate electronice, mobilă şi prelucrarea lemnului,
producerea alcoolului şi a băuturilor alcoolice, lacuri şi vopseluri, producţie tipografică, etc.
Agricultura în judeţul Ialomiţa este reprezentată de un sector preponderent privat care deţine, ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, adică 95% din suprafaţa agricolă a judeţului. Judeţul Ialomiţa produce anual, în medie, aproape 900.000 tone cereale, 140.000 de tone plante tehnice, 90.000 de tone legume. Dispunând de o largă bază cerealieră şi furajeră, judeţul Ialomiţa are condiţii şi pentru creşterea animalelor, efectivele însumând aproximativ 46 mii capete bovine, 140 mii capete porcine,
125 mii capete ovine şi caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 milioane păsări şi altele. Judeţul oferă posibilitatea practicării agriculturii de mare randament datorită amplasării judeţului într-o zonă agricolă cu potenţial agropedoclimatic şi de fertiliate maxim, tradiţiei agrare a zonei, care a acceptat însă şi a aplicat permanent noutăţile tehnice, tehnologice şi organizatorice promovate în Europa şi în lume.
Cocora este o comună în județul Ialomița, Muntenia, România, formată numai din satul de reședință cu același nume. Comuna ocupa o suprafață de 220 ha. Majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura sau cu zootehnia, care reprezintă sursele principale de venit.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Cocora se ridică la 2.058 de locuitori.
Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla la intrarea in comuna Cocora, dinspre comuna Colelia, pe strada Pinului.
Accesul pe strada Pinului se face din DJ 102H, drum asfaltat.
Calitatea retelelor de transport: strada Pinului nu este asfaltata.Licitaţia începe de la pretul de 59.257,50 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.