IMOBIL OTOPENI

Descriere Licitație
Preț 734.250 Lei
Tip Imobil
Județ / Sector ILFOV
Localitate Otopeni
Adresă str. Ferme H nr. 1
Dosar nr. 2658/2022
Dată licitație 30 august 2023

.

.

.

In data de 30 AUGUST 2023, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat în Otopeni, str. Ferme H nr. 1, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 101575, înscris în Cartea Funciară numărul 101575 a localității Otopeni, jud. Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 364 m.p., având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu construcția edificată pe acesta C1 – Locuință, având regim de înălțime P+1E, în suprafață construită la sol de 120 m.p. și o suprafață construită desfășurată de 192 m.p., identificată cu număr cadastral 101575-C1, împreună cu toate ameliorațiunile aduse imobilului, proprietatea debitorului PRO OIL CORPORATION S.R.L.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Nord a orașului Otopeni, în microzona Ferme.
PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Est, la circa 300 ml – punctul de oprire Aeroport (haltă CFR); în partea de Vest, la circa 100 ml – DN1; în partea de Nord, la circa 100 ml – pod și linie CFR.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DN1). Zona este una în general dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Obiectul evaluat îl constituie dreptul de proprietate descris mai jos, asupra terenului, construcțiilor și
îmbunătățirilor aduse lor, situate în or. Otopeni, str. Ferme H, nr. 1, jud. Ilfov, cod poștal 075100, denumite în continuare Imobilul Subiect, compuse din:
➢ Teren în suprafață totală de 364,00 m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 364,00 m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii;
➢ Locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de cca 120,0 m² (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime P+M , cu o suprafață construită desfășurată de cca 192,0 m²;

Imobilul Subiect are atribuit numărul cadastral 418/2/1 (identificator electronic 101575) și este intabulat în Cartea Funciară nr. 101575(număr carte funciară vechi 101575) a UAT Otopeni.
Segmentul de piață căruia i se adresează această proprietate este cel Rezidential .

CLĂDIRE C1 – Locuință, cu regim de înălțime P+M , este compartimentată conform tabelului anexat mai jos.
Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2009 (conform declarației proprietarului/documentelor puse la dispoziție/istoricului prin satelit),
conform autorizației anexate eliberate în anul 2008 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2009.
Clădirea C1 beneficiază de o extindere cu terasă nouă, în dreptul parterului, în plus față de planurile avute la dispoziție, în colțul dinspre S-E, cu o suprafață estimată, de circa 10 m². Terasa veche este închisă complet și cuprinsă în aria locuibilă.
OBSERVAȚII:

Au fost observate inadvertențe la centralizarea suprafețelor utile/construite desfășurate din documentație/acte, fiind incluse eronat casa scării.

Acoperiș: Șarpanta este pozată direct peste pereții de la mansardă, cu astereală așezată și izolație cu vată minerală, cu o grosime declarată de circa 10 cm și folie din aluminiu. Peste este aplicată învelitoarea din tablă
simplă, zincată.
Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut).
Nivelul general al finisării este considerat Mediu. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Ferestrele dispun de rulouri exterioare metalice, acționate electric. Ușa de la intrare este metalică, de un nivel calitativ mediu. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu.

Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate medie, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie, sau mochetă. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, sau tapet, de o calitate medie+, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips, de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate medie.
Instalațiile existente în clădire (în limita celor observate, sau comunicate):
a) Electricitate de 220 V c.a, panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;
b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz) – Vaillant 25kW. Instalațiile de alimentare sunt utilizate în comun cu clădirea C1 și C2 de la lotul vecin (benzinărie CF 101672);
c) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor, și canalizarea de colectare, ce
deversează către fosa vidanjabilă. La nivelul spațiului tehnic din clădire dinspre Nord (C2 – CF
101672) există instalată o mini stație de epurare și sisteme de filtrare a apei;
d) Există bazine de retenție apă în aceeași clădire, pentru apă curentă (un bazin din plastic de cca a.000 L);
e) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate medie;
f) Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat;
g) CCTV – sistem centralizat de monitorizare și alarmă.
OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.
Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare (în limita celor observate sau comunicate).

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare (în limita celor observate sau comunicate).

 Licitaţia începe de la pretul de 734.250 lei (livrare scutită de TVA potrivit art. 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal corelat cu pct. 55 alin. 1 și următoarele), reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.