GARSONIERA 33 MP BUCURESTI SECTOR 4

Descriere Licitație
Preț 212.799 Lei
Tip GARSONIERA
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 4
Adresă Str.Râul Şoimului nr.4 bl.47, sc.6, ap.77
Dosar nr. 443/2022
Dată licitație 18 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.

In data de 18 NOIEMBRIE 2022, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat în Municipiul București, Str.Râul Şoimului nr.4 bl.47, sc.6, ap.77, Sector 4, identificat cu numar cadastral 217118-C1-U56, intabulat in Cartea Funciara nr. 217118-C1-U56 Bucuresti Sector 4, compus din 1 (una) camera de locuit si dependinte (bucatarie, baie, doua debarale si hol), cu o suprafata utila rezultata din masuratorile cadastrale de 33,03 mp, impreuna cu cota-parte de 1,09% corespunzatoare din partile si dependintele imobilului-bloc, care, prin natura si destinatia lor, sunt in proprietate comuna, fortata si perpetua a tuturor proprietarilor, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent, cu o suprafata de 14,52 mp (reprezentand o cota parte din terenul aferent intregului imobil-bloc).LOCALIZARE:

Apartamentul este localizat in sectorul 4, cartier Giurgiului, zona Drumul Gazarului – Sos Giurgiului, la intersectia dintre Str. Raul Soimului si Str. Almasu Mare.
Caracterul edilitar al zonei: zona este preponderent rezidentiala – case vechi, regim de inaltime P-P+1E, edificate in anii 1930-1950, vile cu regim de inaltime P+1E-2E, edificate dupa anul 2000, blocuri de locuinte cu regim de inaltime P+4E-10E, edificate in anii ’60-’70, blocuri de locuinte edificate dupa anul 2000. Magazine de cartier si restaurante amplasate la distanta mica. Şcoala Gimnazială nr. 308 in vecinatate.
Din punct de vedere edilitar: zona este dezvoltata, caile de acces sunt modernizate. Trasee de suprafata: linii de autobuz/tramvai – statie la distanta medie.
Unitati de invatamant: scoala, gradinita si liceu in vecinatate. Unitati medicale: amplasate la distanta medie.
Sedii de banci: amplasate la distanta mica.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartament cu o camera si dependinte (bucatarie, baie, hol, debara), situat intr-un bloc de locuinte regim de inaltime S+P+4E, edificat in anul 1975 (estimare evaluator pe baza informatiilor de piata referitoare la dezvoltarea zonei in anii ‘70), localizat in sectorul 4, cartier Giurgiului, zona Drumul Gazarului – Sos Giurgiului, la intersectia dintre Str. Raul Soimului si Str. Almasu Mare.
Apartament are suprafata utila si suprafata totala de 33,03 mp, impreuna cu cota indiviza de 1,09% din partile de folosinta comuna al imobilului bloc, precum si terenul aferent locuintei in suprafata de 14,52 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei şi care urmează prevederile art. 36 din Legea 18/1991, republicată.
Inspecția a fost realizată în data de 16.09.2022. Părțile au fost convocate la inspecție, însă acestea nu s-au prezentat motiv pentru care inspecția s-a realizat exclusiv de la exteriorul imobilului. In lipsa accesulul in apartament, nu s-au putut identifica si estima gradul de uzura fizica ale finisajelor, precum si dotarile si instalatiile interioare. S-au presupus finisaje si dotari medii, conforme cu destinatia rezidentiala a proprietatii si cu piata locala.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre si diafragme de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila hidroizolata.

Aspect exterior: relativ ingrijit, urme de degradare fizca a fatadelor ca urmare a intemperiilor.
Accesul se realizeaza direct din Raul Soimului. Posibilitate de parcare in fata blocului si pe aleile laterale.Licitaţia începe de la pretul de 212.799 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.