DREPT UZUFRUCT VIAGER ASUPRA VILA IN SAT BREAZA DE JOS

Descriere Licitație
Preț 166.229 Lei
Tip DREPT DE UZUFRUCT VIAGER - VILA SAT BREAZA DE JOS
Județ / Sector PRAHOVA
Localitate oraş Breaza, sat Breaza
Adresă str. Carierei nr. 19B, parcela F501, tarlaua 28
Dosar nr. 1267/DCA/2016
Dată licitație 31 august 2022

In data de 31 AUGUST 2022, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

DREPTUL DE UZUFRUCT VIAGER, deţinut asupra imobilului situat în oraş Breaza, sat Breaza de Jos, str. Carierei nr. 19B, parcela F501, tarlaua 28, jud. Prahova, întabulat în Cartea Funciară nr. 22169 a loc. Breaza, identificat cu nr. cad. 22169, compus din teren în suprafaţă totală de 6.056 m.p. (din care suprafaţa de 5.466 m.p. având categoria de folosinţă fâneaţă şi suprafaţa de 590 m.p. având categoria de folosinţă curţi – construcţii), construcţia C1, tip locuinţă P+1E, în suprafaţă construită la sol de 129 m.p. (128,9 m.p. conform măsurătorilor cadastrale), cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 248,50 m.p., peisagistică şi anexe, neîntabulate.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Vest a orașului Breaza, în zona satului Breaza de Jos, în microzona Lac de Verde. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Est pădure; în partea de Nord, la circa 150 ml intrarea în complexul Lac de Verde; în partea de Est, la peste 1,5 km drumul principal al orașului (bd. Republicii/DJ101R).

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu case de o calitate sub medie/peste medie, precum și cu spații de agrement, sau comerciale (tip pensiuni, = restaurante, mici afaceri), dea lungul căilor principale de acces (bd. Republicii, str. Ocinei, DN1). Zona este una în general relativ dezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general peste medie, raportat la alte unități administrativteritoriale similare. Localitatea este relativ departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. Ploiești).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a) Nord: teren liber și 2 locuințe unifamiliale, proprietăți private, cu îngrădire;
b) Est: pădure, proprietate privată, cu îngrădire;

c) Sud: teren liber, 2 locuințe unifamiliale și pădure, proprietăți private, cu îngrădire;

d) Vest: drum public pentru acces (str. Carierei), cu îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 470 ml, se realizează pe un drum public de acces, betonat, cu numeroase degradări, sau săpări de șanțuri transversale, îngust (o singură bandă de mers), , de o calitate generală scăzută. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Republicii). Transportul în comun este slab dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxitaxi la peste 1,5 km distanță.

Dotări SocialUrbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații socialurbane, acestea regăsinduse în special dea lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de agrement și pădure.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 6.056,00 (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 6.056,00 (conform actelor), cu o singură deschidere de 37,83 ml, la drumul de acces (str. Carierei). Din punct de vedere topografic, acesta este Usor inclinat, având o formă aproximativ dreptunghiulara. Este estimată o arie de teren în exces (cca 2.500 m²) (zona din mijloc cu puțini copaci), iar în spate, o zonă de teren mai îngustă, acoperit cu copaci (zonă în surplus; cca 1.500 m²).

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci) și alei de circulație. Acesta dispune de anexe: Da mici anexe în plan secunda (două vizualizate prin satelit). 

CLĂDIRE C1 Locuință, cu regim de înălțime P+1E+Pod , este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2006 (conform documentelor puse la dispoziție), conform autorizației anexate eliberate în anul 2005 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală, din anul 2006. Clădirea C1 beneficiază de o extindere cu terasă descoperită, fără suprafețe menționate, la parter, sau două balcoane la etaj.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel: Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă de tip cărămidă, izolați termic și compartimentări interioare din cărămidă. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelul superior, este realizată o scară interioară, placată cu lemn și balustrade din metal / fier forjat / inox / lemn, cu podest de odihnă.

Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică (tablă de tip Lindab). Sunt prezente și ferestre la nivelul podului.

Finisaje: (fără inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Nivelul general al finisării este considerat Mediu+ (vz. clasificări generale mai jos). EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Ușa de la intrare este metalică, de un nivel calitativ superior. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu+. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate medie+, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie+. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie+, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie+. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips, ce maschează spoturi luminoase de o calitate medie+. Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate medie+.

Instalațiile existente în clădire:

a) Electricitate de 220 V c.a., panou/contor instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate
și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;

b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convectoradiatoare (calorifere),
alimentate de o centrală termică proprie (estimată ca fiind alimentată prin gaz);

c) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor / sistemul centralizat al localității,
și canalizarea de colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă / sistemul centralizat de colectare al
localității;

d) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate
superioară, (fără inspecție interioară efectuată);

e) Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat;

f) CCTV + BMS – sistem centralizat de monitorizare și control – neidentificate.

Licitaţia începe de la pretul de 166.229,50 lei, reprezentând 50% din valoarea stabilita, conform art. 837 Cod de procedură civilă.