COTA DE 3/8 din terenuri extravilane în Amara, jud. Ialomița – 2671/2023

Descriere Licitație
Preț 18.336 Lei
Tip COTA din terenuri extravilane
Județ / Sector IALOMITA
Localitate AMARA
Adresă localitatea Amara, jud. Ialomița
Dosar nr. 2671/2023
Dată licitație 23 aprilie 2024

 

In data de 23 APRILIE 2024, ora 12:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

Imobilelor urmatoare, respectiv:

  1. COTA de 3/8 din teren extravilan în suprafață de 17.499 m.p. situat în Amara, jud. Ialomița, având număr cadastral/topografic 25723, înscris în Cartea Funciară numărul 25723 a localității Amara, jud. Ialomița,
  2. COTA de 3/8 din teren extravilan în suprafață de 2.501 m.p. situat în Amara, jud. Ialomița, având număr cadastral/topografic 27703, înscris în Cartea Funciară numărul 27703 a localității Amara, jud. Ialomița.

 

LOCALIZARE:

Judetul Ialomita este situat în sud – estul României, ocupând o însemnată parte din subdiviziunea estică a Câmpiei Române, Bărăganul,fiind una dintre cele mai vechi unităţi administrativ teritoriale ale ţării. Suprafaţa totală a judeţului este de 4.453 km2 ; adică 1.9% din suprafaţa totală a ţării. La 31 decembrie 2013, organizarea administrativă a teritoriului acestui judeţ era următoarea: 7 municipii şi oraşe ( din care 3 municipii) , 59 comune şi 127 de sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Slobozia.

Economia judeţului Ialomiţa reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe suportul producţiei agricole dezvoltându-se, în special, industria alimentară. Mediul de afaceri este reprezentat la 1 iunie 2005 de un număr de aproape 9976 agenţi economici înmatriculaţi, din care cei mai mulţi sunt constituiţi în societăţi comerciale cu răspundere limitată (5505), asociaţii familiale (1885) şi activităţi cu caracter independent (1851). În judeţ sunt înmatriculate 185 de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social.

Industria judeţului Ialomiţa are ca principale ramuri: producerea îngrăşămintelor chimice, a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne şi a conservelor de legume, fructe şi carne, laptelui şi produselor lactate, pîine şi produse de panificaţie, în industria confecţiilor, tricotajelor şi materialelor de construcţii, producerea de aparate electronice, mobilă şi prelucrarea lemnului, producerea alcoolului şi a băuturilor alcoolice, lacuri şi vopseluri, producţie tipografică, etc.

Agricultura în judeţul Ialomiţa este reprezentată de un sector preponderent privat care deţine, ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, adică 95% din suprafaţa agricolă a judeţului. Judeţul Ialomiţa produce anual, în medie, aproape 900.000 tone cereale, 140.000 de tone plante tehnice, 90.000 de tone legume. Dispunând de o largă bază cerealieră şi furajeră, judeţul Ialomiţa are condiţii şi pentru creşterea animalelor, efectivele însumând aproximativ 46 mii capete bovine, 140 mii capete porcine, 125 mii capete ovine şi caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 milioane păsări şi altele. Judeţul oferă posibilitatea practicării agriculturii de mare randament datorită amplasării judeţului într-o zonă agricolă cu potenţial agropedoclimatic şi de fertiliate maxim, tradiţiei agrare a zonei, care a acceptat însă şi a aplicat permanent noutăţile tehnice, tehnologice şi organizatorice promovate în Europa şi în lume.

Amara este un oraș în județul Ialomița format din localitatea componentă Amara (reședința), și din satul Amara Nouă. Se află în partea centrală a Câmpiei Bărăganului, la 7 km nord-vest de municipiul Slobozia din același județ. Include în arealul său administrativ Stațiunea balneoclimaterică Amara cu caracter permanent, aflată la 2 km de orașul cu același nume. Conform recensământului efectuat în 2021, populația orașului Amara se ridică la 6.805 locuitori.

Terenurile evaluate se afla in extravilanul orasului Amara. Accesul catre terenuri se face din DN2C, si apoi pe drumuri de pamant agricole.

DESCRIERE:

Terenurile analizate sunt extravilane si sunt amplasate in extravilanul orasului Amara, jud. Ialomita. Accesul catre terenuri se face din DN2C, drum asfaltat si apoi pe drumuri de pamant agricole.

Terenul identificat cu NC 25723 are o suprafata totala de 17.499 mp si este inscris in CF nr. 25723 Amara. Acesta are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. Conform Extrasului de carte funciara pentru informare are categoria de folosinta altele.La data inspectiei terenul era cultivat.

Conform Observatii/Referinte din Extrasul de carte funciara pentru informare, terenul identificat cu nr. cad. 25723 a fost dezmembrat din suprafata totala de 37.499 mp (mentionata in Certificatul de mostenitor nr.37) prin actul notarial 4019/21.10.2009, BNP PAUN MARIANA – LOT 1.

Terenul identificat cu NC 27703 are o suprafata totala de 2.501 mp si este inscris in CF nr. 27703 Amara. Acesta are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan. Conform Extrasului de carte funciara pentru informare are categoria de folosinta vie. La data evaluarii pe teren nu mai exista vita de vie terenul fiind viran.

Tip drum de acces: la data inspectiei accesul catre terenuri se face pe drum de pamant
Vecinatati: terenuri extravilane
Utilitati: nu

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1. prețul de 18.336 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA de 3/8 din teren extravilan în suprafață de 17.499 m.p. situat în Amara, jud. Ialomița, având număr cadastral/topografic 25723, înscris în Cartea Funciară numărul 25723 a localității Amara, jud. Ialomița,
  2. prețul de 2.379,75 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA de 3/8 din teren extravilan în suprafață de 2.501 m.p. situat în Amara, jud. Ialomița, având număr cadastral/topografic 27703, înscris în Cartea Funciară numărul 27703 a localității Amara, jud. Ialomița.