COTA DE 1/2 din APARTAMENT sector 3 – 2875/2023

Descriere Licitație
Preț 158.447 Lei
Tip Apartament 3 camere
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 3
Adresă Aleea Perisoru nr. 1, bl. H34, sc. 3, et. 2,
Dosar nr. 2875/2023
Dată licitație 19 decembrie 2023

.

.

.

.

În data de 19 DECEMBRIE 2023, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

 COTA DE 1/2 din APARTAMENT NR. 25, situat în București, Aleea Perisoru nr. 1, bl. H34, sc. 3, et. 2, Sector 3, având număr cadastral/topografic 220241-C1-U15, înscris în Cartea Funciară numărul 220241-C1-U15 a localității Sector 3, București, compus din trei camere de locuit și dependințe: bucătărie în suprafață utilă de 7,20 m.p., baie în suprafață utilă de 4,17 m.p., cămară în suprafață utilă de 1,02 m.p., debara în suprafață utilă de 1,26 m.p., hol în suprafață utilă de 5,09 m.p., vestibul în suprafață utilă de 3,75 m.p., apartament având o suprafață utilă de 63,28 m.p., conform documentației cadastrale și de 65,14 m.p., conform actelor de proprietate, logie în suprafață de 4,62 m.p. și boxa nr. 23, în suprafață de 7,91 m.p., situată la subsolul blocului, rezultând o suprafață totală de 75,81 m.p. (conform documentației cadastrale), împreună cu cota parte indiviză de 2,42% din părțile și dependințele comune ale imobilului, precum și cota indiviză de 22 m.p., din terenul aferent imobilului bloc, atribuit în folosință.LOCALIZARE:

Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in cartierul Titan, in zona Ozana, langa fosta fabrica IOR.
Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de blocuri de locuinte construite in anii comunismului.
Cartierul dispune de toate utilitatile.
Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa, Bd-ul. Theodor Pallady, Bd-ul. 1 Decembrie 1918.
In zona exista mijloace de transport, cu statii de autobuz si tramvai la distanta relativ mica. Cea mai apropiata statie de metrou se afla la o distanta de circa 500 m, respectiv statia 1 Decembrie 1918.
Ambientul este civilizat, cu trafic intens si gradul de poluare specific zonei, caracteristic municipiului Bucuresti.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartamentul analizat se afla situata la etajul 2 al unui bloc cu un regim de inaltime S+P+4E, situat pe str. Aleea Perisoru nr. 1, Sector 3, Bucuresti.
Din infomatiile colectate in cadrul inspectiei a reiesit ca blocul este edificat in anul 1972.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA/placi prefabricate din beton si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila.
Blocul este termoizolat si nu este dotat lift. Accesul in imobil se face prin strada Aleea Perisoru si apoi pe o alee de acces.
Sunt prezente toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.
Apartamentul este compus din 3 camere si dependinte (vestibul, bucatarie, camara, baie si hol ) si 1 balcon tip logie. De asemenea apartamentul dispune de o boxa situata la subsolul blocului in suprafata de 7,91 mp. Conform releveu suprafata utila totala a apartamentului este de 67,9 mp fara boxa.
S-a presupus ca apartamentul este racordat la toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare. De asemenea s-a presupus ca apartamentul este finisat si locuibil. Deoarece nu am avut acces in apartament s-a presupus ca incalzirea si furnizarea apei calde se face prin termoficare la RADET Bucuresti.
Conform documentatiei disponibile, apartamentul este identificat cu nr. cadastral 220241-C1-U15 si este inscris in Cartea Funciara nr. 220241-C1-U15 Bucuresti Sector 3.Licitaţia începe de la pretul de 158.447 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.