Cotă 1/8 din teren- Miloșești

Descriere Licitație
Preț 10.016 Lei
Tip Cotă 1/8 din teren
Județ / Sector Ialomița
Localitate Miloșești
Adresă Comuna Miloșești, tarla 98/3, parcela 3
Dosar nr. 1202/2019
Dată licitație 30 iunie 2021

În data de 30 IUNIE 2021 ORA 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitație publică a:

DESCRIERE:


LOCALIZARE:

Imobilul este situat în comuna Miloșești, județul Ialomița, tarla 98/3, parcela 3, reprezentat de teren extravilan arabil in suprafață de 34.600 mp, identificat cu număr cadastral 22015, intabulat în Cartea Funciară nr. 22015 a comunei Miloșești.


DESCRIEREA TERENULUI:

Număr cadastral-22015Teren arabil în suprafață de 34,600 m.p., situat în extravilanul limitelor administrative ale localității Miloșești, jud. Ialomița.  Localitate Miloșești se află situată la circa 25 km nord de orașul Slobozia.

Terenul are formă dreptunghiulară și topografia plană, și beneficiază de deschidere de circa 44ml. La data inspecției, terenul era cultivat cu floarea soarelui. Terenul se află în proprietatea localității Nicolești. Accesul se realizează prin intermediul unor drumuri secundare de exploatare, acoperite cu pământ.


DESCRIEREA ZONEI:

Terenul se află situat într-o zonă cu caracter exclusiv agricol, caracterizată de suprafețe mari de teren. Terenul se află în planul II-III, de la drumul comunal 2C, drum asfaltat, câte o singură bandă de circulație pe sens, care face legătură între Slobozia-Miloșești-Pogoanele.

Licitația începe de la prețul de 10.016,95 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă.