CASA SI TEREN INTRAVILAN – com. Săbăreni, Jud. GIURGIU – DS. 2634/2023

Descriere Licitație
Preț 362.055 Lei
Tip CASA SI TEREN INTRAVILAN
Județ / Sector Giurgiu
Localitate comuna Săbăreni, sat Săbăreni,
Adresă tarla 102, parcela 682/15, 682/16, 682/17,
Dosar nr. 2634/2023
Dată licitație 23 aprilie 2024

 

 

In data de 23 APRILIE 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat în comuna Săbăreni, sat Săbăreni, tarla 102, parcela 682/15, 682/16, 682/17, județul Giurgiu, compus din teren intravilan curți-construcții în suprafață de 442 m.p., având nr. Cadastral 35421 și contrucția edificată pe acesta, cu destinație de locuință, având regim de înalțime P, în suprafață construită la sol de 123 m.p., și suprafață construită desfășurată de 123 m.p., având nr. Cadastral 35421-C1, compusă din parter în suprafață utilă de 93 m.p. și suprafață totală de 110 m.p., cu dormitor în suprafață de 14.04 m.p., baie în suprafață de 3.99 m.p., bucătărie în suprafață de 9.74 m.p., baie în suprafață de 4.64 m.p., hol în suprafață de 3.97 m.p., living în suprafață de 26.84 m.p., dormitor în suprafață de 14.49 m.p., dormitor în suprafață de 15.39 m.p., cameră tehnică în suprafață de 6.67 m.p., terasă în suprafață de 10.31 m.p., intabulate în Cartea Funciară nr. 35421 Săbăreni + cota parte de 1/32, reprezentând suprafață de 86,094 m.p. din terenul intravilan curti-constructii în suprafață totală de 2.755 m.p. situat în comuna Săbăreni, sat Săbăreni, tarla 102, parcela 682/15, 682/16, 682/17, județul Giurgiu, având destinatie de cale de acces, cu nr. Cadastral 35358, intabulat în Cartea Funciară nr. 35358 Săbăreni.

 LOCALIZARE:

Săbăreni este o comună în județul Giurgiu formată numai din satul de reședință cu același nume. Comuna se află în extremitatea nord-estică a județului, pe malul stâng al Ilfovului, la limita cu județele Dâmbovița și Ilfov. Este străbătută de șoseaua județeană DJ602, care o leagă spre nord-est în județul Ilfov de Chitila (unde se intersectează cu DN7) și Buftea (unde se termină în DN1A) și spre sud de Joița, apoi în județul Ilfov de Ciorogârla, Domnești (unde se intersectează cu DNCB) și București.
Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Săbăreni se ridică la 3.683 de locuitori.
Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla intr-o zona periferica a comunei Sabareni, nou dezvoltata, in imediata vecinatate a DJ602, ce face legatura dintre Sabareni si DN7 (Bucuresti-Pitesti). Proprietatea este amplasata intr-un complex rezidential denumit Astoria Estate One.
Accesul la proprietate se face din DJ602, drum asfaltat si apoi pe drumuri de acces pietruite.
Calitatea retelelor de transport: DJ602A, drum asfaltat.
Utilitati existente: gaze naturale si curentDESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Conform inspectiei si a documentatiei imobilul analizat este reprezentat de un teren intravilan curti-constructii in suprafata de 422 mp si constructia edificata pe acesta reprezentata de o casa cu un regim de inaltime Parter cu o suprafata construita desfasurata de 123 mp (conform Extras CF si Planului de amplasament si delimitare a imobilului).
Terenul are o suprafata 422 mp, este intravilan si are categoria de folosinta curti constructii. Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului terenul are o deschidere de circa 22 ml la drumul de acces din incinta complexului rezidential. Acesta are o forma regulata si topografie plana.
Terenul este imprejmuit la strada cu gard metalic cu soclu din beton.
Conform Planului de Urbanism General al comunei Sabareni terenul este situat in subzona L2 – subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P+1, P+2 de tip urban iar reglementarile urbanistice sunt: POT max= 30 %, CUT Max = 0.6 H max = P+2E.
Constructia edificata pe teren este reprezentata de o casa cu un regim de inaltime Parter. Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a cladirii, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din caramida portanta cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
Conform releveului casa este impartita astfel:
– living, 3 dormitoare, bucătărie, 2 bai, hol, camera tehnica și terasă;
Conform informatiilor din Extrasul de carte funciara casa a fost edificata in anul 2021.
In cadrul inspectiei a fost identificat un racod la gaze naturale si presupunem ca incalzirea imobilului si furnizarea apei calde se face prin intermediul unei centrale termice proprii. Deoarece nu a fost identificat racord la canalizare si apa curenta s-a presupus ca proprietatea este dotata cu put pentru apa si fosa septica pentru canalizare.
Deoarece inspectia s-a efectuat din exterior, evaluarea s-a realizat in ipoteza ca imobilul beneficiaza de finisaje medii/normale, este racordat la utilitatile identificate pe strada si prezinta un grad de uzura fizica normal.
Conform documentatiei disponibile, terenul este identificat cu nr. cadastral 35421 iar constructia este identificata cu nr. cadastral
35421-C1 si sunt intabulate in Cartea Funciara nr. 35421 Sabareni. De asemenea se mai detine in proprietate o cota parte indiviza de 1/32, reprezentand suprafața de 86,094 m.p. din terenul intravilan curti-constructii în suprafață totala de 2.755 m.p., situat în comuna Sabareni, sat Sabareni, tarla 102, parcela 682/15, 682/16, 682/17, jud. Giurgiu, avand destinatie de cale de acces, cu număr cadastral 35358, înscris în Cartea Funciară nr. 35358 Sabareni.

 Licitaţia începe de la pretul de 362.055 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.