CASA SI TEREN Adunații-Copăceni, sat Daraști-Vlasca, județul Giurgiu – DS. 2564/2023

Descriere Licitație
Preț 1.381.855 Lei
Tip CASA SI TEREN
Județ / Sector GIURGIU
Localitate Adunații-Copăceni, sat Daraști-Vlasca
Adresă -
Dosar nr. 2564/2023
Dată licitație 19 martie 2024

.

.

.

In data de 19 martie 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat în comuna Adunații-Copăceni, sat Daraști-Vlasca, județul Giurgiu, compus din teren intravilan împrejmuit cu gard de beton, metal și plasă de sârmă – LOT 1, în suprafață de 836 m.p., (92 m.p. arabil și 744 m.p. curti constructii), având nr. Cadastral 41692 și construcțiile C1 – locuință în suprafață de 199 m.p., având nr. Cadastral 41692-C1, C2 – locuință în suprafață de 57 m.p., având nr. Cadastral 41692-C2 și C3 – anexă în suprafață de 54 m.p., având nr. Cadastral 41692-C3, intabulate în Cartea Funciară nr. 41692 Adunații-Copăceni,LOCALIZARE:

Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al Dunării. Amplasarea pe malul Dunării de-a lungul a 72 km conferă judeţului posibilitatea de a avea legături fluviale cu ţările riverane şi Marea Neagră. Vecinii săi sunt : judeţul Călăraşi la est, judeţul Teleorman la vest, judeţul Ilfov şi judeţul Argeş la nord-vest şi judeţul Dîmboviţa la nord.

Suprafaţa judeţului este de 3.526 km2 , reprezentând 1,5 % din suprafaţa ţării.

Reşedinţa judeţului este municipiul Giurgiu , aflat la 64 km de capitala ţării pe ruta Bucureşti-Sofia-Atena sau Bucureşti-Istambul.

Giurgiu este un important punct de trecere a frontierei pentru traficul de mărfuri şi persoane.

In nordul judeţului sunt în exploatare zăcăminte de ţiţei , iar din albiile Dunării şi râurilor ce străbat judeţul sunt extrase nisipuri şi pietrişuri.

Apartinând Câmpiei Române, suprafaţa judeţului este alcătuită din păduri şi terenuri arabile.

Judeţul Giurgiu are în componenţă un municipiu, două oraşe, 51 comune şi 167 sate. Populatia judetului numara in anul 2011. Conform rezultatelor recensământului populației și al locuințelor din 18 martie 2002, populația stabilă a județului Giurgiu, este de 297.859 persoane. Din totalul populației, 88.537 persoane locuiesc în mediul urban (29,72%) și 209.322 persoane locuiesc în mediul rural (70,27%).

În economia judeţului Giurgiu se disting ca activităţi cu pondere semnificativă agricultura, industria şi comerţul. În cadrul industriei judeţului reprezentative sunt: industria alimentară şi a băuturilor, extracţia petrolului şi gazelor naturale, industria textilă şi a confecţiilor din textile.

În judeţ există două parcuri industriale – Parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord şi Parcul Industrial Bolintin-Deal, însă economia judeţeană nu oferă încă toate condiţiile pentru a atrage un număr major de investiţii. Cu toate acestea, deschiderea judeţului către căi majore rutiere, feroviare şi navale constituie argumente cheie pentru dezvoltarea acestui potenţial. Portul Giurgiu şi Zona Liberă pot asigura un tranzit economic facil şi variat al mărfurilor ce traversează coridorul comercial din sudul României. Majoritatea IMM-urilor activează în domeniile comerţului, industriei uşoare, construcţiilor şi transporturilor. Giurgiu este încă un judeţ predominant agricol, cu aproape 50% din populaţie angajată în acest sector.

Dărăști-Vlașca este un sat în comuna Adunații-Copăceni din județul Giurgiu. Comuna Adunații-Copăceni este localizată în Județul Giurgiu și este formată din satele Adunații-Copăceni (reședință), Dărăști-Vlașca, Mogoșești și Varlaam. Este situată în zona de nord a județului, la limita cu județul Ilfov, pe malul drept al Argeșului.

Conform recensământului efectuat în 2002, populația satului Darasti-Vlasca se ridică la 2.039 de locuitori. Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in zona mediana a comunei Darasti- Vlasca, jud. Giurgiu, la intrarea dinspre Loc. Adunatii- Copaceni

Accesul la proprietate se face din DJ412A, drum asfaltat.

Calitatea retelelor de transport: DJ412A, drum asfaltat.

Utilitati existente: gaze naturale, curent, apa, canalizareDESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Terenul are o suprafata de 836 mp, este intravilan din care o suprafata de 744 mp are categoria de folosinta curti-constructii iar o suprafata de 92 mp are categoria de folosinta arabil. Conform planului de amplasament terenul are o deschidere de circa 17 ml la DJ412A.

Terenul este imprejmuit la strada cu gard cu soclu din panouri din beton si fier forjat iar accesul pe proprietate se face prin intermediul unei porti de acces pietonal si auto din fier forjat.

Conform documentatiei, pe teren sunt identificate 3 cladiri, irespectiv:
– cladirea C1, locuinta, identificata cu nr. cadastral 41692-C1 – cu un regim de inaltime P+1+M, cu o suprafata construita la sol de 199 mp (conform Extras de carte funciara). Deoarece nu am avut la dispozitie documente din care sa reiasa suprafata construita desfasurata a constructiei C1, s-a presupus ca suprafata construita la sol (din Extrasul de carte funciara) este similara cu etajul.

Suprafata mansardei a fost estimata la circa 60 % din suprafata construita la sol, respectiv la 119,4 mp. Astfel suprafata construita desfasurata a constructiei C1 (P+1+M) a fost estimata la 517,14 mp.

– cladirea C2, locuinta, identificata cu nr. cadastral 41692-C2 – cu un regim de inaltime P, cu o suprafata construita la sol de 57 mp (conform Extras de carte funciara).

– cladirea C3, anexa, identificata cu nr. cadastral 41692-C3 – cu un regim de inaltime P, cu o suprafata construita la sol de 54 mp (conform Extras de carte funciara).

In cadrul inspectiei exterioare s-a putut identifica doar cladirea C1. Cladirile C2 si C3 nu s-au putut observa din exterior.

Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a cladirilor, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din caramida portanta cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla. Finisajele au fost considerate medii. Presupunem ca imobilul este racordat la utilitatile identificate pe strada, respectiv apa, canal, electricitate si gaz. Nu se cunoaste anul constructiei dar estimam ca aceste cladiri au fost edificate dupa anul 2010.

Tip drum de acces: strada asfaltata.
Vecinatati: case si terenuri intravilane/extravilane agricole.
Utilitati: in zona s-a identificat curent electric, gaze naturale, canalizare si apa curenta.

 Licitaţia începe de la pretul de 1.381.855 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.