Apartament sector 4 – 3109/2023

Descriere Licitație
Preț 234.927 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 4
Adresă Șoseaua Giurgiului nr. 67-77, bl. E, sc. 3, et. 7
Dosar nr. 3109/2023
Dată licitație 13 februarie 2024

.

.

In data de 13 FEBRUARIE 2024, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

APARTAMENT NR. 102, situat în București, Șoseaua Giurgiului nr. 67-77, bl. E, sc. 3, et. 7, Sector 4, având număr cadastral/topografic 217907-C1-U71, înscris în Cartea Funciară numărul 217907-C1-U71 a localității Sector 4, București, compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 45,91 m.p. (conform releveu apartament: vestibul – 2,75 m.p., camera 17,22 m.p., camera 12,14 m.p., bucătărie 7,95 m.p., baie 3,20 m.p., sas 1,12 m.p., debara 0,54 m.p., cămară 0,99 m.p.), plus balcon, în suprafață de 11,87 m.p., astfel rezultând o suprafață utilă totală de 57,78 m.p., împreună cu cota parte indiviză corespunzător din părțile și dependințele comune ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt în folosința comună a tuturor coproprietarilor și cota indiviză de 5,98 m.p., din terenul aferent imobilului bloc, întabulat în Cartea Funciară nr. 217907 a loc. Sector 4, București, aflat în proprietate.LOCALIZARE:

Sectorul 4 este un sector in Bucuresti, situat in partea de sud a municipiului, cuprins intre sectoarele 3 (la est) si 5 (la vest).
Principalele cartiere ale sectorului sunt: Tineretului, Berceni, Giurgiului, Oltenitei, Vacaresti.
Institutii importante / puncte de interes:
– Palatul de Justitie din Bucuresti
– Biserica Bucur
– Muzeul Tehnic
– Uzina Electrica Filaret
– Observatorul Astronomic Bucuresti – Institutul Astronomic al Academiei Romane
– Sala Polivalenta din Bucuresti
– Palatul National al Copiilor
– Mausoleul din Parcul Carol
– Mormantul Ostasului Necunoscut din Bucuresti
– Cimitirul Bellu
Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in cartierul Giurgiului, pe Soseaua Giurgiului, in imediata apropiere a Pietei Progresul.
Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat blocuri de locuinte construite in anii comunismului dar si de case si vile.
Cartierul dispune de toate utilitatile.
Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa.
Accesul catre imobilul in care se afla apartamentul se realizeaza din Soseaua Giurgiului si apoi pe o alee de acces.
In zona exista mijloace de transport, cu statii de autobuz la distanta relativ mica. Cea mai apropiata statie de metrou se afla la circa 1 km, respectiv statia Eroii Revolutiei.

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartamentul analizat se afla situat la etajul 7 al unui bloc cu un regim de inaltime P+8E, situat in Bucuresti, pe Soseaua Giurgiului nr. 67-77. Accesul catre intrarea in imobil se face din soseaua Giurgiului si apoi pe o alee de acces. Conform documentelor
furnizate imobilul in care se afla apartamentul a fost dat in folosinta in anul 1967.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA/placi prefabricate si placa
de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila.
Blocul este termoizolat si este dotat cu lift de persoane.
Sunt prezente toate utilitatile edilitare: electricitate, gaz, apa si canalizare.
Deoarece nu am avut acces in interiorul apartamentului presupunem ca apartamentul este racordat la toate utilitatile edilitare iar incalzirea si furnizarea apei calde se face prin intermediul retelei de termoficare a Municipiului Bucuresti.
Conform Extrasului de carte funciara pentru informare apartamentul este compus din 2 camere + dependinte si are o suprafata utila totala de 57,78 mp. Conform Releveu suprafata utila a apartamentului este de 45,91 mp iar suprafata utila a balconului este
de 11,87 mp rezultand o suprafata utila totala a apartamentului de 57,78 mp similara cu cea mentionata in Extrasul de carte
funciara.
Conform documentatiei disponibile, apartamentul este identificat cu nr. cadastral 217907-C1-U71 si este inscris in Cartea Funciara nr. 217907-C1-U71 Bucuresti, Sector 4.Licitaţia începe de la pretul de 234.927 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.