Apartament 2 camere, Sector 4 – 430/2023

Descriere Licitație
Preț 226.987 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 4
Adresă str. Argeselu, nr. 5-7, bl. 33, sc. 2, et. 4, ap. 39
Dosar nr. 430/2023
Dată licitație 12 februarie 2024

.

.

.

.

.

 

In data de 12 FEBRUARIE 2024, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat in Municipiul Bucuresti, str. Argeselu, nr. 5-7, bl. 33, sc. 2, et. 4, ap. 39, sector 4, format din apartament compus din 2 camere si dependinte (bucatarie, baie, vestibul, sas), si logie in suprafata de 1,40 mp, avand suprafata construita de 37,60 mp, identificat cu numar cadastral 218397-C1-U24 (numar cadastral 454/39), inscris in Cartea Funciara nr. 218397-C1-U24 (nr. CF vechi 18999) a Municipiului Bucuresti, Sector 4, impreuna cu cota parte aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt in coproprietate perpetua si fortata a tuturor proprietarilor, precum si dreptul de folosinta asupra cotei parti de 12,50 mp teren aferent apartamentului din suprafata totala de teren pe care este amplasat imobilul-bloc, cu numar cadastral 218397 (numar cadastral vechi 454), inscris in Cartea Funciara nr. 218397 a Municipiului Bucuresti, Sector 4, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.LOCALIZARE:

Proprietatea este amplasată periferic, în partea de Sud a municipiului București, în microzona Berceni – Luica. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în jurul anului 1974. Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Nord-Vest, la circa 850 ml – Piaţa Progresul; în partea de Nord-Est, la circa 550 ml –
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Marie Curie;.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie/sub medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Drumul Găzarului, str. Izvorul Rece, bd. Constantin Brâncoveanu).

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL: Imobilul Subiect este amplasat la etajul 4/4 al unui bloc edificat în jurul anului 1974 (conform documentelor puse la dispoziție / datelor regăsite în ofertele de vânzare din bloc, sau bazele de date cu blocurile existente în București). Aspectul blocului este de o calitate generală medie, reabilitat. Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc vechi, cadre / caramida (panouri prefabricate), fara lift, tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 4 apartamente pe nivel/scară. Subsolul este rezervat accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare și termoficare ale blocului.

Structură standard: Structura este presupus realizată din cadre prefabricate, cu fundații din beton armat, stâlpi și grinzi din b.a., caracteristică construcțiilor de acest gen.
Inspecția a fost realizată doar la nivelul scării de acces și ușa apartamentului.
Învelitori: Învelitoarea este de tip terasă necirculabilă și izolată.
APARTAMENTUL:
Apartamentul este de tip Semidecomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 2. Camerele au vedere spre Nord (față).
Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform finisării observate sau conform prevederilor legale pentru astfel de cazuri (lipsa asigurării accesului în interior). Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt
placați cu faianță, de o calitate medie. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă lemn, de un nivel calitativ mediu. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate medie. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Balcon – închis, cu tâmplărie din PVC și geam termopan, cu o finisare medie.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi; apă și canalizare din sistemul public. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din fontă / tablă, alimentate de la rețeaua de termoficare a orașului/cartierului, precum și o instalație de aer condiționat (în limita celor observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc). 

Licitaţia începe de la pretul de 226.987 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.