Apartament + loc de paracare sector 1, Bucuresti

Descriere Licitație
Preț 769.243 Lei
Tip Apartament + loc de paracare sector 1, Bucuresti
Județ / Sector Bucuresti
Localitate Sector 1
Adresă Int. Soldat Buciumat Gheorghe, nr. 3
Dosar nr. 1396/2018
Dată licitație 21 iulie 2023

.

.

IN DATA DE 21 IULIE 2023, ORA 12:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile,  proprietatea debitorului IORDACHE (FOSTĂ POMANĂ) CARMEN, cu domiciliul în Municipiul București, Intrarea Gheorghe Buciumat nr. 3, ap. 4, Sector 1, respectiv:

 

 • APARTAMENTUL NR. 4 (LOT NR. 4) situat in Municipiul Bucuresti, Int. Soldat Buciumat Gheorghe, nr. 3, sector 1, identificat cu numar cadastral 217930-C1-U7, intabulat in Cartea Funciara n. 217930-C1-U7 Bucuresti Sector 1, compus din: baie, living, hol, bucatarie, dormitor, dormitor, dressing, balcon = 4,16 mp, in suprafata utila de 80,12 mp, cu o suprafata totala de 84,28 mp, impreuna cu terenul aferent in suprafata de 35,97 mp, aflat in indiviziune, impreuna cu o cota parte indiviza de 12,30 mp din partile si dependintele comune ale constructiei (hol intrare, casa scarii, hol acces palier pe nivel si la subsol centrala termica),

 

 • LOCUL DE PARCARE NR. 4 (LOT NR. 11) situat la subsolul imobilului din Municipiul Bucuresti, Int. Soldat Buciumat Gheorghe, nr. 3, sector 1, identificat cu numar cadastral 217930-C1-U21, intabulat in Cartea Funciara nr. 217930-C1-U21 Bucuresti Sector 1, in suprafata totala de 11,31 mp, impreuna cu terenul aferent in suprafata de 5,08 mp, aflat in indiviziune, impreuna cu o cota parte indiviza de 1,60% din partile si dependintele comune ale constructiei (hol intrare, casa scarii, hol acces palier pe nivel si la subsol centrala termica),

 

 LOCALIZAREA:

Localizare: Proprietatea este amplasată semicentral, în partea de Nord a municipiului București, în microzona Băneasa – Aviatiei – Serbanescu. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în anul 2007. Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Sud – Est, la circa 50 ml – hala Elvila București, in partea de Nord – str. Siriului, in partea de Vest – Intrarea Gheorghe Buciumat.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie/peste medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (bd. Aerogării, str. Alex. Șerbănescu, str. Nicolae Caramfil)

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

 1. Nord: bloc similar, în calcan;
 2. Est: drum acces Intrarea Gheorghe Buciumat;
 3. Sud: străzi acces;
 4. Vest: incintă acces marfă hala Elvila;

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Aerogării, str. Alex. Șerbănescu, str. Nicolae Caramfil). Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă cu autobuze, microbuze în regim maxi-taxi; cea mai apropiată stație de metrou – „Aurel Vlaicu ”, se află la o distanță de aproximativ 1km spre Sud.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: magazine în număr suficient; spitale, piață de legume, fructe și produse alimentare diverse în zonă.

Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Obiectul evaluat îl constituie dreptul de proprietate deplin, asupra bunului imobil de tip Apartament de 3 camere + loc de parcare la subsol situat în Bucuresti, Int. Buciumat Gheorghe nr. 3, et. 1, ap.4, sector 1, cod poștal 014384, denumit în continuare Imobilul Subiect, compus din:

 • Apartament 3 camere, plus dependințe, confort 1, Semidecomandat, în suprafață utilă de 80,12 m² și o suprafață totală de 84,28 m², inclusiv balcon de 4,16 m² (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale/ conform releveului anexat); Imobilul are atribuit numărul cadastral 9388/4 (identificator electronic 217930-C1-U7) și este intabulat în Cartea Funciară 217930-C1-U7 (nr. CF vechi 78946) a UAT, Sector 1;
 • Cota parte indiviză de 12,30% din părțile și dependințele comune ale clădirii;
 • Cota parte indiviză echivalentă suprafeței de 35,97 m², din terenul pe care se află edificată clădirea, aflată în proprietate (neidentificat scriptic);
 • Loc de parcare nr. 4, aflat la subsol, in suprafață de 11,31 m², având număr cadastral 9388/11 (identificator electronic 217930-C1-U21), intabulat in cartea Funciara 78953 (identificator electronic 217930-C1-U21);
 • Cota parte indiviză de 1,60% din părțile și dependințele comune ale clădirii.
 • Cota parte indiviză echivalentă suprafeței de 5,08 m², din terenul pe care se află edificată clădirea, aflată în proprietate (neidentificat scriptic).

II.1               Descrierea Proprietății

BLOCUL: Imobilul Subiect este amplasat la etajul 1/2E+M al unui bloc edificat în anul 2007 (conform documentelor puse la dispoziție. Aspectul blocului este de o calitate generală medie, cu izolare. Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc, cadre / caramida, fara lift , tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 2 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat parcărilor, depozitării si accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare.

Structură standard: Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă și compartimentări interioare din cărămidă/rigips, caracteristică construcțiilor de acest gen.

La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative.

Învelitori: Învelitoarea este de tip acoperiș cu șarpantă din lemn, acoperit cu învelitoare din țiglă metalică

(tablă de tip Lindab).

APARTAMENTUL:

Apartamentul este de tip Semidecomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul

de confort 1. Camerele au vedere spre Sud și Est.

Finisaje: (cu inspecție interioară, parțială, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu+, conform finisării observate. Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie+. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie+, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie+.

Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă metalică, de un nivel calitativ mediu. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate medie. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Balcon – deschis, cu o finisare medie.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din tablă, alimentate de o centrală termică de apartament, precum și o instalație de aer condiționat.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:

 • 769.243 lei, pentru imobilul APARTAMENTUL NR. 4 (LOT NR. 4) situat in Municipiul Bucuresti, Int. Soldat Buciumat Gheorghe, nr. 3, sector 1, identificat cu numar cadastral 217930-C1-U7, intabulat in Cartea Funciara n. 217930-C1-U7 Bucuresti Sector 1,
 • 44.848 lei pentru imobilul LOCUL DE PARCARE NR. 4 (LOT NR. 11) situat la subsolul imobilului din Municipiul Bucuresti, Int. Soldat Buciumat Gheorghe, nr. 3, sector 1, identificat cu numar cadastral 217930-C1-U21, intabulat in Cartea Funciara nr. 217930-C1-U21 Bucuresti Sector 1.