APARTAMENT + LOC DE PARCARE, situat în Popeşti Leordeni- 1243-2023

Descriere Licitație
Preț 254.097 Lei
Tip APARTAMENT+LOC PARCARE
Județ / Sector ILFOV
Localitate Popeşti Leordeni
Adresă str. Drumul Fermei nr. 97, bl. C1, et. 5
Dosar nr. 1243/2023
Dată licitație 20 decembrie 2023

 

.

 

In data de 20 DECEMBRIE 2023, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

  1. APARTAMENT NR. 34, situat în Popeşti Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 97, bl. C1, et. 5, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 124420-C1-U35, înscris în Cartea Funciară numărul 124420-C1-U35 a localității Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, compus din două camere și dependințe (living – 18 m.p., dormitor – 13,30 m.p., bucătărie – 8 m.p., baie 3,70 m.p., hol – 10 m.p.), în suprafață utilă de 53 m.p., terasă în suprafață de 7,40 m.p., terasă în suprafață de 11,40 m.p., astfel rezultând o suprafață totală de 71,8 m.p., împreună cu cota indiviză de 2,79% din părțile și dependințele comune ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt în coproprietatea forțată coproprietarilor, cota parte de teren aferentă apartamentului, corespunzătoare suprafeței de 15,31 m.p. de teren în proprietate, din suprafața totală de 548 m.p., pe care este edificat blocul, identificat cu număr cadastral 124420, întabulat în Cartea Funciară nr. 124420 a loc. Popești Leordeni, jud. Ilfov, împreună cu COTA de 1,11%, respectiv suprafața de 1,68 m.p., din Lotul 26, drum acces, compus din teren intravilan în suprafață de 152 m.p., situat în oraș Popești – Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 97, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 124445, întabulat în Cartea Funciară nr. 124445 a loc. Popești Leordeni, jud. Ilfov și COTA de 0,25%, respectiv suprafața de 4,01 m.p., în proprietate, din terenul intravilan în suprafață de 1.635 m.p., situat în Popești – Leordeni, Tarla 55/8, parcelele 16, 17, Lot 13, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 102389, întabulat în Cartea Funciară nr. 102389 a loc. Popești Leordeni, jud. Ilfov, cu destinație drum acces,
  2.  TEREN intravilan, cu destinație LOC DE PARCARE (Lot 10), în suprafață de 10 m.p., situat în Popeşti Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 97A, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 126368, înscris în Cartea Funciară numărul 126368 a localității Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, împreună cu COTA parte de 3,42%, respectiv suprafața de 5,21 m.p., în proprietate, din Lotul 26-drum acces, în suprafață de 152 m.p., situat în Popești Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 97, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 124445, întabulat în Cartea Funciară nr. 124445 a loc. Popești Leordeni, jud. Ilfov, COTA parte de 0,18%, respectiv suprafața de 2,87 m.p., în proprietate, din Lotul 13, în suprafață de 1.635 m.p., situat în Popești Leordeni, tarla 55/8, parcelele 16, 17, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 102389, întabulat în Cartea Funciară nr. 102389 a loc. Popești Leordeni, jud. Ilfov.

Descriere:

Apartament 2 camere, plus dependințe, confort 1, Decomandat, în suprafață utilă de 53,00 m² și o suprafață totală de 71,80 m², inclusiv terase de 18,80 m² (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale/ conform releveului anexat); Imobilul are atribuit numărul cadastral (identificator electronic 124420-C1-U35) și este intabulat în Cartea Funciară 124420-C1-U35 a UAT, Popesti Leordeni;
➢ Cota parte indiviză de 2,79% din părțile și dependințele comune ale clădirii condominiu;
➢ Cota parte indiviză de 2,79%, echivalentă suprafeței de 15,31 m², din terenul pe care se află edificată clădirea, aflată în proprietate, teren în suprafață totală de 548 m², ce este identificat cu numărul cadastral 124420 și cu intabularea în Cartea Funciară nr. 124420;
➢ Cota parte indiviză de 1,11%, echivalentă suprafeței de 1,68 m², aflată în proprietate, din Lotul 26, având destinația de drum pentru acces, teren în suprafață totală de 152 m², ce este identificat cu numărul cadastral 124445;
➢ Cota parte indiviză de 0,25%, echivalentă suprafeței de 4,01 m², aflată în proprietate, din terenul Lot 13, având destinația de drum pentru acces, teren în suprafață totală de 1.635 m², ce este identificat cu numărul cadastral 102389;
➢ Loc pentru parcare auto (Lotul 10), teren în suprafață de 10 m² (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale/ conform releveului anexat); Imobilul are atribuit numărul cadastral (identificator electronic 126368) și este intabulat în Cartea Funciară 126368 a UAT, Popesti Leordeni;
➢ Cota parte indiviză de 3,42%, echivalentă suprafeței de 5,21 m², aflată în proprietate, din Lotul 26, având destinația de drum pentru acces, teren în suprafață totală de 152 m², ce este identificat cu numărul cadastral 124445;
➢ Cota parte indiviză de 0,18%, echivalentă suprafeței de 2,87 m², aflată în proprietate, din terenul Lot 13, având destinația de drum pentru acces, teren în suprafață totală de 1.635 m², ce este identificat cu numărul cadastral 102389;

BLOCUL: Imobilul Subiect este amplasat la etajul 5/5 al unui bloc edificat în anul 2019 (conform documentelor puse la dispoziție). Aspectul blocului este de o calitate generală medie, cu izolare. Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc nou, cadre / caramida, cu lift, tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 4-6 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare.

Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform finisării observate sau conform prevederilor legale pentru astfel de cazuri (lipsa asigurării accesului în interior). Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, cu rulouri metalice montate la ferestrele dinspre Vest cel puțin, iar la intrare, ușă metalică, de un nivel calitativ mediu. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate medie. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Balcon – închis, cu tâmplărie din PVC și geam termopan (1), cu o finisare medie, iar o terasă deschisă, circulabilă.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi; apă și canalizare din sistemul public. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din tablă, alimentate de o centrală termică de apartament, precum și o instalație de aer condiționat, estimate ca fiind funcționale. (în limita celor observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc))

 

LOCALZARE:

Proprietatea este amplasată periferic, în partea de Sud-Vest a orașului Popești-Leordeni, în apropierea limitei administrative cu mun. București, în microzona Berceni. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în anul 2019. Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Sud, la circa 525 ml – zona metrou stația Berceni; în partea de Nord, la circa 150 ml – supermarket Penny – Drumul Fermei.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie, precum și cu spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Drumul Fermei, Șos. Berceni). Zona este una în general dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Amplasamentul este în apropierea zonei periferice a mun. București

 

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1. de la suma de 254.097,75 lei, pentru imobilul APARTAMENT NR. 34, situat în Popeşti Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 97, bl. C1, et. 5, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 124420-C1-U35, înscris în Cartea Funciară numărul 124420-C1-U35 a localității Popeşti Leordeni, jud. Ilfov,

     2. de la suma de 10.432,50 lei, pentru imobilul TEREN intravilan, cu destinație LOC DE PARCARE (Lot 10), în suprafață de 10 m.p., situat în Popeşti Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 97A, jud.   Ilfov, având număr       cadastral/topografic 126368, înscris în Cartea Funciară numărul 126368 a localității Popeşti Leordeni, jud. Ilfov.