APARTAMENT, BUCURESTI, SECTOR 5

Descriere Licitație
Preț 196.233 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 5
Adresă APARTAMENT NR. 83, situat în București, str. Vigoniei nr. 2, bl. 8, sc. 3, et. 4
Dosar nr. 429/2023
Dată licitație 30 august 2023

.

.

.

.

In data de 30 AUGUST 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul APARTAMENT NR. 83, situat în București, str. Vigoniei nr. 2, bl. 8, sc. 3, et. 4, Sector 5, având număr cadastral/topografic 224572-C1-U129, înscris în cartea funciară numărul 224572-C1-U129 a localității Sector 5, București, compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe (bucătărie, cămară, baie, debara, hol, balcon = 3,15 m.p.), în suprafață utilă de 44,20 m.p. (44,46 m.p. conform măsurătorilor) și o suprafață totală de 47,61 m.p., împreună cu cota parte de 0,42% din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc, care prin natura și destinația lor sunt în coproprietate forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor, împreună cu cota parte de 0,42%, respectiv suprafața de 8,27 m.p., din dreptul de folosință asupra terenului aferent imobilului.LOCALIZARE:

Sectorul 5 este un sector in Bucuresti, situat in partea de sud – est a municipiului, cuprins intre sectoarele 4 (la est) si 6 (la vest).
Suprafata ocupata de sectorul 5 este de circa 30 km patrati si conform datelor publicate pe INS (01.01.2019) populatia sectorului este de circa 300.486 locuitori.
Principalele cartiere ale sectorului sunt: 13 Septembrie, Cotroceni, Dealul Spirii, Giurgiului, Ferentari, Rahova, Salaj, Ghencea, Pieptanari.
Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in cartierul Giurgiului, pe str. Vigoniei, in imediata apropiere a Soselei Giurgiului, la limita cu sectorul 4 si cartierul Berceni.
Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de blocuri de locuinte construite in anii comunismului.
Cartierul dispune de toate utilitatile.
Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa, Soseaua Giurgiului, str. Drumul Gazarului, str. Vigoniei.
In zona exista mijloace de transport, cu statii de autobuz si tramvai la distanta relativ mica. Cea mai apropiata statie de metrou se afla la circa 1.500 m, respectiv statia Constantin Brancoveanu.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartamentul se afla situat la etajul 4 al unui bloc cu un regim de inaltime P+7E, situat in Bucuresti, pe Str. Vigoniei nr.2.
Conform informatiilor din cadrul inspectiei a reiesit ca imobilul in care se afla apartamentul a fost dat in folosinta intre anii 1962 – 1964.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA/placi prefabricate din beton si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila.
Blocul nu este termoizolat si este dotat cu lift de persoane. Sunt prezente toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.
Apartamentul este compus din 2 camere si dependinte (bucatarie, camara, baie, debara, hol ) si 1 balcon iar suprafata utila totala a apartamentului este de 47,61 mp (inclus balcon).
Apartamentul este racordat la toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.
Conform documentatiei disponibile, apartamentul este identificat cu nr. cadastral 224572-C1-U129 si este inscris in Cartea Funciara nr. 224572-C1-U129 Bucuresti, Sector 5.

Tip drum de acces: asfaltat
Vecinatati: blocuri de locuinte P+8E, P+10E, P+4E si case/vileLicitaţia începe de la pretul de 196.233,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.