Apartament 3 camere- str. Mizil

Descriere Licitație
Preț 370.958 Lei
Tip Apartament 3 camere
Județ / Sector SECTOR 3
Localitate BUCURESTI
Adresă str. Mizil nr. 2, bl. G17, sc. A, et. 6, Sector 3,
Dosar nr. 1961/2021
Dată licitație 6 mai 2022

In data de 06 MAI 2022, ora 15:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Apartament de 3 camere-str. MIZIL,SECTOR 3 

Proprietatea imobiliară este identificata cu număr cadastral 220002-C1-U93, înscrisa în Cartea Funciară nr. 220002-C1-U93 Bucuresti Sector 3, are o suprafaţă utilă de 54,48
mp si suprafata construita de 79 mp conform măsurătorilor cadastrale, împreună cu cota parte indiviză corespunzătoare acestui apartament din părţile şi dependinţele
comune ale imobilului-bloc, care prin natura şi destinaţia lor sunt în proprietatea comună, forţată şi perpetuă a tuturor coproprietarilor, precum şi cu dreptul de folosinţă asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţă indiviză de 10 mp.TIPUL PROPRIETATII :

Apartament cu 3 (trei) camere şi dependinţe, situat intr-un bloc de locuinte regim de inaltime S+P+8E, edificat in anul 1974 (estimare evaluator pe baza informatiilor de
piata referitoare la dezvoltarea zonei in anii 1970-1980), localizat in Bucuresti, sector 3, cartier Ozana, zona Trapezului – 1 Decembrie 1918, la cca. 250 m sud de intersectia dintre str. Mizil si Bdul. Theodor Pallady.

Aspect exterior: ingrijit, bloc reabilitat termic. Aspect interior: ingrijit (unele urme de degradare a finisajelor pe casa scarii). Numar de restantieri la plata intretinerii: redus. Bloc cu lift si cu interfon.

Apartamentul este confort II, decomandat. Aspect ingrijit, utilitati complete. Finisaje si dotari medii. Instalatii complete si functionale. Sistem de incalzire – termoficare de cartier, calorifere din otel. Un aparat de AC tip split montat in hol. Logia este integrata in bucatarie, prin desfintarea tamplariei dintre bucatarie si logie. Tamplarie exterioara: profile PVC cu geam termoizolant, culoare alba; usa metalica la intrare; logie inchisa cu tamplarie din PVC. Tamplarie interioara: din lemn, usi celulare. Pardoseli: parchet in camere, gresie in rest. Zugraveli in vopsele lavabile. Placari cu faianta la baie si bucatarie. Accesul se realizeaza direct din str. Mizil. Posibilitate de parcare in fata blocului si pe aleile laterale.


Micro locație

Apartamentul este localizat in Bucuresti, sector 3, cartier Ozana, zona Trapezului – 1 Decembrie 1918, la cca.
250 m sud de intersectia dintre str. Mizil si Bdul. Theodor Pallady.
Caracterul edilitar al zonei: zona este preponderent rezidentiala – case vechi, regim de inaltime P-P+1E,
edificate in anii 1930-1950, vile cu regim de inaltime P+1E-2E, edificate dupa anul 2000, blocuri de locuinte cu
regim de inaltime P+4E-8E, edificate in anii ’70-’80, blocuri de locuinte edificate dupa anul 2000, dar si
industriala (fostele platforme IOR si Policolor, serele din zona Trapezului), magazine de cartier amplasate la
distanta mica.
Din punct de vedere edilitar: zona este dezvoltata, caile de acces sunt modernizate.
Trasee de suprafata: linii de autobuz/tramvai, metrou – statie la distanta mica.
Unitati de invatamant: scoala, gradinita si liceu in vecinatate.Unitati medicale: amplasate la distanta medie.Sedii de banci: amplasate la distanta mica.Licitaţia începe de la pretul de 370.958 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.