Apartament 208 sector 4 – 3109/2023

Descriere Licitație
Preț 293.348 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 4
Adresă Șoseaua Giurgiului nr. 107, bl. G, sc. 6, et. 6
Dosar nr. 3109/2023
Dată licitație 19 ianuarie 2024

.

.

In data de 19 IANUARIE 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul APARTAMENT NR. 208, situat în București, Șoseaua Giurgiului nr. 107, bl. G, sc. 6, et. 6, Sector 4, având număr cadastral/topografic 216401-C1-U96, înscris în Cartea Funciară numărul 216401-C1-U96 a localității Sector 4, București, compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 45,39 m.p., conform actelor de proprietate și extrasului de carte funciară pentru informare, respectiv o suprafață utilă de 45,968 m.p., plus balcon în suprafață de 7,01 m.p., astfel rezultând o suprafață utilă de totală de 52,978 m.p., conform releveului (conform releveu apartament: camera 16,932 m.p., camera 1,55 m.p., bucătărie 8,75 mp., baie 5,352 m.p., cămară 1,219 m.p., debara 0,55 m.p., hol 2,665 m.p., sas 0,95 m.p.) împreună cu cota parte indiviză de 0,37% din părțile și dependințele comune ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt în folosința comună a tuturor coproprietarilor, precum și cota indiviză de 6,37 m.p. din terenul aferent imobilului bloc, întabulat în Cartea Funciară nr. 216401 a loc. Sector 4, București, atribuit în folosință pe întreaga durată a construcției-bloc.LOCALIZARE:

Sectorul 4 este un sector in Bucuresti, situat in partea de sud a municipiului, cuprins intre sectoarele 3 (la est) si 5 (la vest).
Principalele cartiere ale sectorului sunt: Tineretului, Berceni, Giurgiului, Oltenitei, Vacaresti.
Institutii importante / puncte de interes:
– Palatul de Justitie din Bucuresti
– Biserica Bucur
– Muzeul Tehnic
– Uzina Electrica Filaret
– Observatorul Astronomic Bucuresti – Institutul Astronomic al Academiei Romane
– Sala Polivalenta din Bucuresti
– Palatul National al Copiilor
– Mausoleul din Parcul Carol
– Mormantul Ostasului Necunoscut din Bucuresti
– Cimitirul Bellu
Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in cartierul Giurgiului, pe Soseaua Giurgiului in spatele Pietei Progresul.
Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat blocuri de locuinte construite in anii comunismului dar si de case si vile.
Cartierul dispune de toate utilitatile.
Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa.
Accesul catre imobilul in care se afla apartamentul se realizeaza din Soseaua Giurgiului si apoi pe o alee de acces prin spatele Pietei Progresul.
In zona exista mijloace de transport, cu statii de autobuz la distanta relativ mica. Cea mai apropiata statie de metrou se afla la circa 1 km, respectiv statia Eroii Revolutiei.

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartamentul analizat se afla situat la etajul 6 al unui bloc cu un regim de inaltime P+8E, situat in Bucuresti, pe Soseaua Giurgiului nr. 107. Accesul catre intrarea in imobil se face din soseaua Giurgiului si apoi pe o alee de acces prin spatele Pietei Progresul.
Conform documentelor furnizate imobilul in care se afla apartamentul a fost dat in folosinta in anul 1964.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA/placi prefabricate si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila.
Blocul este termoizolat si este dotat cu lift de persoane.
Sunt prezente toate utilitatile edilitare: electricitate, gaz, apa si canalizare.
Deoarece nu am avut acces in interiorul apartamentului presupunem ca apartamentul este racordat la toate utilitatile edilitare iar incalzirea si furnizarea apei calde se face prin intermediul retelei de termoficare a Municipiului Bucuresti.
Conform Extrasului de carte funciara pentru informare si a Contractului de vanzare – cumpare, apartamentul este compus din 2 camere +dependinte si are o suprafata utila de 45,39 mp. Conform releveului, suprafata utila a apartamentului este de 45,968 iar suprafata balconului este de 7,01 mp, rezultand o suprafata utila totala a apartamentului este de 52,978 mp.
In evaluare am utilizat suprafetele din releveul cadastral respectiv suprafata utila totala de 52,978 mp.
Conform documentatiei disponibile, apartamentul este identificat cu nr. cadastral 216401-C1-U96 si este inscris in Cartea Funciara nr. 216401-C1-U96 Bucuresti, Sector 4.Licitaţia începe de la pretul de 293.348 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.