APARTAMENT 2 CAMERE BUCURESTI SECTOR 2

Descriere Licitație
Preț 224.626 Lei
Tip APARTAMENT 2 CAMERE BUCURESTI SECTOR 2
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 2
Adresă str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7, sc. B
Dosar nr. 472/2019
Dată licitație 14 decembrie 2022

.

.

.

.In data de 14 DECEMBRIE 2022, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

APARTAMENT NR. 49, situat în Bucureşti, str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7, sc. B, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 226775-C1-U74 a loc. Bucureşti, Sector 2, identificat cu numărul cadastral 226775-C1-U74, compus din 2 (două) camere de locuit, bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu, vestibul, în suprafaţă utilă de 43,86 m.p., împreună cu cota indiviză de 0,56% din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului bloc, precum şi cota indiviză de 0,56%, respectiv 7,25 m.p., din terenul aferent imobilului bloc, atribuit în folosinţă pe toată durata existenţei construcţiei, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.ASPECTE GENERALE:

 OBSERVAȚII: La momentul inspecției nu s-a putut efectua inspecția în interiorul apartamentului, finisarea fiind estimată conform celor observate cu ochiul liber din exteriorul blocului și de la ușa de intrare în apartament.LOCALIZARE:

Localizare: Proprietatea este amplasată semicentral, în partea de Nord-Est a municipiului București, în microzona Iancului – Vatra Luminoasa. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în jurul anului 1974.
Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Nord, la circa 300 ml – Cimitirul Iancu nou; în partea de Nord- Est, la circa 550 ml – Statia de Metrou Iancului.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă , predominant rezidențială, cu blocuri de o calitate medie precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Sos Mihai Bravu si Str. Vatra Luminoasa).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

  1. Nord: Cimitirul Iancu Nou;
  2. Est: Imobil similar;
  3. Sud: Vatra Luminoasa;
  4. Vest: Imobil similar;

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Sos. Mihai Bravu, str. Vatra Luminoasa). Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă cu autobuze, tramvaie și microbuze în regim maxi-taxi; cea mai apropiată stație de metrou –„Iancului”, se află la o distanță de aproximativ 530 m spre Nord Vest.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL: Apartamentul este amplasat la etajul Parter/8 al unui bloc edificat în jurul anului 1974 (datelor regăsite în ofertele de vânzare din bloc). Aspectul blocului este de o calitate generală medie, cu reabilitare. Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc , cadre , cu lift , tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 4 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare și termoficare ale blocului.
Structură standard: Structura este standard, pe diafragme din beton armat, cu planșee din beton și fațade prefabricate. Infrastructura este de tipul cuvei de protecție seismică cu fundație de tip radier general.
La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative.
Învelitori: Învelitoarea este de tip terasă necirculabilă și izolată.
APARTAMENTUL:
Apartamentul este de tip Decomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Camerele au vedere spre nord.
Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform finisării observate. Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. La nivelul dormitorului pereții exteriori sunt placați cu polistiren și parțial vopsiți/ zugrăviți. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, lemn, de un nivel calitativ submediu. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o caltate medie. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil.
Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din fontă alimentate de la rețeaua de termoficare a orașului.Licitaţia începe de la pretul de 224.626,50 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.