2 IMOBILE TERENURI EXTRAVILAN – Varasti, Giurgiu

Descriere Licitație
Preț 26.141 Lei
Tip terenuri extravilan
Județ / Sector GIURGIU
Localitate VARASTI
Adresă 1.teren extravilan în suprafață de 3.950 m.p 2. teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p,
Dosar nr. 1191/2021
Dată licitație 13 februarie 2023

 

 

In data de 13 februarie 2023 ora 11.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a: 

1. teren extravilan în suprafață de 3.950 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31401 a localității Vărăşti, jud. Giurgiu, având număr cadastral 1263,
2. teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31402 a localității Vărăşti, având număr cadastral 1265.DESCRIEREA PROPRIETATII:

Proprietatea imobiliară este compusă din 2 loturi de teren extravilan situate în localitatea Varasti, Com. Varasti, jud. Giurgiu, intr.-o zona agrícola la limita cu judetul Ilfov, respectiv la nord-est de localitatea Dobreni. Terenurile analizate sunt alipite si au o suprafață totala de 6.450 mp, categoria de folosință arabil, formă relativ regulată (dreptunghi), sunt plane din punct de vedere topografic și are o deschidere de circa 28 ml la drum de exploatare, drum de pamant.
Vecinătățile sunt reprezentate de terenuri agricole cultivate.Macro locație:

Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al fluviului. Amplasarea pe malul Dunării de-a lungul a 72 km conferă judeţului posibilitatea de a avea legături fluviale cu ţările riverane şi Marea Neagră.Giurgiu este un important punct de trecere a frontierei pentru traficul de mărfuri şi persoane. Municipiul reședință de județ reprezintă unul dintre cele mai importante porturi româneşti la Dunăre. Sectorul industriei este susținut în nordul judeţului, unde sunt în exploatare zăcăminte de ţiţei, iar din albiile Dunării şi râurilor ce străbat judeţul sunt extrase nisipuri şi pietrişuri.

Micro locație:

Vărăști (în trecut, Vărăști-Obedeni) este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Dobreni și Vărăști (reședința). Se învecinează la nord cu Frumușani, la vest cu Berceni, la sud-vest cu Vidra, la sud cu Colibași și la est cu Valea Dragului. Comuna se află la marginea estică a județului, pe malul stâng al Sabarului, la limita cu județul Ilfov și județul Călărași. Este străbătută de șoseaua județeană DJ401, care o leagă spre sud-est de Valea Dragului, Herăști și Hotarele (unde se termină în DN5A) și spre nord în județul Ilfov de Vidra, Berceni și de București. Din acest drum, la Dobreni se ramifică șoseaua județeană DJ412, care duce spre sud-vest la Colibași, Comana (unde se intersectează cu DN5A) și Prundu (unde se termină în DN41) Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vărăști se ridică la 6.317 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.504 locuitoriși Măgurele.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:
– 26.141,25 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 3.950 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31401 a localității Vărăşti, jud. Giurgiu, având număr cadastral 1263,
– 16.500,75 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p, categoria folosință arabil, situat în localitatea Vărăşti, jud. Giurgiu, înscris în cartea funciară numărul 31402 a localității Vărăşti, având număr cadastral 1265.