TEREN + VILA , COM. LUPSANU, CALARASI

South Miami - (Map Location)

Descriere Proiect
Preț 188.948 RON
Tip Teren + Vila
Județ Călărași
Localitate Plevna
Adresa Com. Lupşanu, sat Plevna nr. 216, tarla 18, parcela 993, jud. Călăraşi
Dosar nr. 1095/2012
Dată licitație 6 aprilie 2020

Descriere

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Lupşanu, sat Plevna nr. 216, tarla 18, parcela 993, jud. Călăraşi, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.000 m.p. (conform actelor de proprietate) si 1.240 m.p. (conform documentaţiei cadastrale), categoria de folosinţă curţi construcţii (505,12 m.p.) şi arabil (734,50 m.p.) şi vilă cu regim de înălţime P+1E în suprafaţă construită la sol de cca 76,6 m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată a corpului clădirii de cca 116 m.p. (clădire la roşu + tâmplăria exterioară) şi anexe (bucătărie de vară) cu regim de înălţime S+P în suprafaţă construită la sol de cca 47,7 m.p. (la roşu + tâmplăria exterioară) şi alte anexe de depozitare, imobil identificat cu nr. cadastral 476 înscris în Cartea Funciară nr. 20927 (CF vechi nr. 358) a localităţii Lupşanu

Licitatie Details