CASA-CORNETU unifamilială cu regim de înălţime S+P+1E+M

Descriere Proiect
Preț 504.922 RON
Tip Casă
Județ Ilfov
Localitate Cornetu
Adresa Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 197 (fosta str. Carierei nr. 9), judeţ Ilfov
Dosar nr. 2157/2014
Dată licitație 7 aprilie 2020

Descriere

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 197 (fosta str.Carierei nr. 9), judeţ Ilfov, întabulat în cartea Funciară nr. 51943 a localității Cornetu, compus din teren intravilan, având categoria de folosinţă curţi/construcţii, identificat cu număr cadastral 604, în suprafaţă de 700 m.p. din acte ( 826,12 m.p. din măsurători cadastrale), tarla 25, parcelele 1554, 1555, şi construcţia edificată pe acest teren având destinaţia locuinţă unifamilială, identificată cu număr cadastral 604-C1, în suprafaţă construită la sol de 135 m.p. din acte ( 130,04 m.p. din măsurători cadastrale), respectiv 113,45 m.p. conform măsurătorilor efectuate prin satelit, având regim de înălţime S+P+1E+M, având următoarea structură: SUBSOL: garaj în suprafaţă de 37,20 m.p., cameră în suprafaţă de 21,15 m.p., cameră centrală termică în suprafaţă de 7,35 m.p., oficiu în suprafaţă de 5,55 m.p., casa scării în suprafaţă de 13,5 m.p., PARTER: cameră de zi în suprafaţă de 37,65 m.p., bucătărie în suprafaţă de 21,15 m.p., baie în suprafaţă de 7 m.p., oficiu în suprafaţă de 5,55 m.p., hol în suprafaţă de 19,20 m.p., terasă în suprafaţă de 19,5 m.p.; ETAJ: logie în suprafaţă de 13,51 m.p., dormitor în suprafaţă de 28,75 m.p., dormitor în suprafaţă de 13,85 m.p., logie în suprafaţă de 6,57 m.p., baie în suprafaţă de 7 m.p., hol în suprafaţă de 29,10 m.p.; MANSARDĂ: dormitor în suprafaţă de 16,31 m.p., debara în suprafaţă de 4,08 m.p., dormitor în suprafaţă de 24,48 m.p., debara în suprafaţă de 6,12 m.p., dormitor în suprafaţă de 21,12 m.p., debara în suprafaţă de 5,28 m.p., grup sanitar în suprafaţă de 5,94 m.p., debara în suprafaţă de 3,46 m.p., hol în suprafaţă de 22,60 m.p., debara în suprafaţă de 6,36 m.p., balcon în suprafaţă de 3 m.p., balcon în suprafaţă de 1,61 m.p, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Licitatie Details