Anunț de vanzare actiuni ELECTROMONTAJ CARPATI SA

Anunț de vanzare actiuni ELECTROMONTAJ CARPATI SA

 

La cererea executorului judecatoresc Coșoreanu Iulian Ilie din cadrul Coșoreanu & Asociații se vinde prin intermediul B.V.B. un numar de 230,216 acţiuni deţinute de către debitorul ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT SRL, CUI 30946001, cu sediul în Municipiul București, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, Camera 414 B, Etaj 4, Sector 2  la ELECTROMONTAJ CARPATI SA, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/268/1991, Cod unic de înregistrare: 790600, cu sediul în Municipiul Sibiu, Str. LECTOR, Nr. 12, Județ Sibiu. Pachetul de 230,216 actiuni reprezinta 70,0607%, din capitalul social al ELECTROMONTAJ CARPATI SA.

 

Dosar nr. 1007/2022

 

         Vânzarea pachetului de acțiuni se va efectua prin intermediul Bursei de Valori București, prin metoda vanzare speciala la ordin.

 

Persoanele interesate pot studia regulamentul B.V.B. privind Procedura privind derularea prin intermediul B.V.B. a vanzarii de valori mobiliare prin metoda vanzare speciala la ordin.

 

Societatea Electromontaj Carpaţi S.A. are o experienţă de 70 de ani în domeniul energiei electrice. Domeniul de activitate cuprinde execuţia lucrărilor de construcție-montaj a  liniilor electrice aeriene şi subterane, staţiilor de transformare şi conexiune. Societatea este unul din constructorii importanți ai Sistemului Energetic Naţional al României, având realizate lucrări de construcţii şi reparaţii capitale a peste 10.000 km de linii electrice aeriene, 2600 posturi de transformare şi puncte de alimentare, peste 2500 km de fibră optică pe LEA 110-400 kV şi retehnologizarea celor mai importante staţii de transformare şi conexiuni din România.