Misiunea noastră

Considerăm că orice lucrare de executare silită merită atenţia noastră nedivizată, astfel că fiecare dintre acestea este fundamentată cu rigoare şi cu responsabilitate faţă de toate părţile implicate, prin abordări deopotrivă teoretice dar şi pragmatice, integrate, a soluțiilor juridice.

Într-un mediu puternic concurenţial, benefic profesiei, am rămas consecvenți principiilor care au stat la baza formării Societății Civile Profesionale de Executori Judecătorești “Coșoreanu și Asociații”: profesionalism, corectitudine, integritate