Servicii vechi

Executorii judecătoreşti au ca atribuţii:

  • recuperea creanțelor atestate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii prevazute de lege;
  • evacuări, puneri în posesie, graniţuiri, servituți, predări de bunuri, precum şi alte tipuri de executări silite directe;
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • procedura ofertei de plată urmata de consemnarea sumei de către debitor;
  • constatarea unor stări de fapt;
  • alte activităţi date în competenţa executorului judecătoresc prin dispoziţii ale Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 188/2000.

Societatea noastră implementeaza deja cu succes pentru o serie de clienţi procedura de recuperare pe cale amiabilă a creanţelor sau „soft collection”, care presupune o încercare de salvare a relației contractuale cu clientul pe cale amiabilă, eficient şi cu costuri minime, prin intermediul executorului judecătoresc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.