Servicii vechi

Executorii judecătoreşti au ca atribuţii:

  • recuperea creanțelor atestate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii prevazute de lege;
  • evacuări, puneri în posesie, graniţuiri, servituți, predări de bunuri, precum şi alte tipuri de executări silite directe;
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • procedura ofertei de plată urmata de consemnarea sumei de către debitor;
  • constatarea unor stări de fapt;
  • alte activităţi date în competenţa executorului judecătoresc prin dispoziţii ale Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 188/2000.

Societatea noastră implementeaza deja cu succes pentru o serie de clienţi procedura de recuperare pe cale amiabilă a creanţelor sau „soft collection”, care presupune o încercare de salvare a relației contractuale cu clientul pe cale amiabilă, eficient şi cu costuri minime, prin intermediul executorului judecătoresc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *