Ofelia Dobra

Ofelia Dobra şi-a început cariera în cadrul acestei profesii în anul 2003.
De la absolvirea facultăţii a activat numai în domeniul juridic, dar afirmă că şi-a identificat vocaţia în exercitarea profesiei de executor judecătoresc. Din punctul său de vedere această profesie trebuie abordată ca o îndatorire şi nu ca un privilegiu, deoarece implică acurateţe în gandire, fermitate în reacţie, decenţă în manifestări, înţelegere a situaţiilor de fapt indiferent de varietatea lor şi, nu în ultimul rand, bună-credinţă.
Din perspectiva sa, abordarea unei cauze de executare presupune constituirea unei punţi între realitatea juridică şi cea socială.